800 000 bostäder behövs till 2030 | Stort genomslag för Bostad2030 rapport

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

Den 22e februari släppte Delegation Bostad2030 sin andra rapport om framtidens bostadspolitik. Rapporten analyserar vad som påverkar behovet av bostadsinvesteringar och hur en ny finansieringsform av bostäder skulle kunna se ut. Rapporten har fått stort genomslag och omskrivits i såväl Dagens Industri som Svenska Dagbladet och Veckans Affärer.

Rapportförfattarna anser, precis som tunga institutioner som Riksbanken och Finansinspektionen, att hushållens snabbt stigande skulder i längden är ohållbart.
”När den gamla modellen, med statliga subventioner, försvann har riskerna flyttats över från staten till hushållen som finansierar byggandet. Problemet är att staten inte kan springa ifrån riskerna kring hushållens skulduppbyggnad”, säger Sandro Scocco.
Modellen där det främst är hushållen som finansierar byggandet är inte hållbar i längden.
”Nu, när priserna har börjat falla, svajar affärsmodellen ordentligt. Problemet är då att kapitalmarknaden torkar upp. Men du kan inte stänga en kran utan att öppna en annan. Vem ska då finansiera bostadsbyggandet?”

Dagens Industri

KRAV BROMSAR BYGGANDE. Prisfall och nya amorteringskrav fr nyproduktionen att bromsa in. Sandro Scocco, chefsekonom på Arena, efterlyser nya finansiärer på bostadsmarknaden.

Veckans affärer

Amorteringskrav och fallande priser har fått nyproduktionen att bromsa in men i en ny rapport från Arena Idé slås det fast att det behövs byggas fler bostäder i Sverige, närmare bestämt 800 000 till år 2030.

Svenska Dagbladet