Maja Dahl skriver om arbetsgivaransvaret i #metoo

Arena Idé i medier

Det senaste veckorna har sexuella övergrepp och trakasserier diskuterats under hashtaggen #metoo. Många av berättelserna har berört trakasserier som sker på arbetsplatsen, men trots det har få texter lyft det arbetsmiljömässiga och fackliga perspektivet. Maja Dahl, Arena Idés kommunikationsansvarige, skriver på Dagens Arena om arbetsgivarnas ansvar att kliva fram och våga ta de jobbiga samtalen.

Just nu sitter en massa personer i chefsposition och läser om hur arbetsgivare på andra ställen får krishantera olika händelser som lyfts under #metoo. De andas ut och tänker »tur att det här aldrig skulle kunna hända på vår arbetsplats«.

Jag hoppas verkligen att just de cheferna stannar upp och inser att de faktiskt inte kan veta det.

Läs hela artikeln här.