”Finansdepartementet har fel – ökade vägsatsningar krävs”

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

Trängsel i tunnelbanan, försenade tåg och långa bilköer är vardagen för många resenärer. Finans­departementet målar dock upp en helt annan och ljusare bild av tillgången till vägar och järn­vägar. Det är uppenbart att denna bild strider mot vanliga människors upplevelse och i en ny granskningsrapport från Arena Idé, ”Under falsk flagg”, kan vi visa att Finansdepartementet på avgörande punkter ger en missvisande verklighetsbeskrivning.

Det skriver Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco tillsammans med Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå Universitet och Rikard Eriksson, professor Umeå Universitet, på DN debatt. Artikeln lyfter hur finansdepartementet ändrat bilden av behovet av infrastrukturinvesteringar dels genom att sätta dem i relation till befolkningsutvecklingen istället för att följa ekonomins storlek, samt att presentera statistiken i så kallade löpande priser i förhållande till BNP, i stället för som tidigare i fasta priser.

Artikeln i DN debatt utgår från en den nya rapporten Under falsk flagg. Rapporten är den andra granskningen av infrastrukturinvesteringar, tidigare har Arena Idé gett ut En dyrbar väg – en rapport om transportinvesteringar.

Läs hela artikeln här.