Seminarium ETUI-chef redovisar årets ”Benchmarking Working Europe 2019”

7 maj 2019 14:00 - 7 maj 2019 15:00
TBA

Det Brysselbaserade fackliga forskningsinstitutet European Trade Union Institute (ETUI) har nyligen publicerat sin stora årliga arbetsmarknadsrapport Benchmarking Working Europe 2019.

Arena Idé har bjudit in ETUI:s utredningschef Dr. Maria Jepsen till Stockholm för att presentera rapporten den 7 maj kl 14–15.

Rapporten innehåller bland annat jämförande statistik på arbetsmarknadsområdet för samtliga europeiska länder och är indelad i fyra kapitel:

  1. Makroekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt
  2. Arbetsmarknad och sociala förhållanden
  3. Löner och kollektivavtal, samt EU:s sociala pelare
  4. Arbetstagarinflytande och arbetsplatsdemokrati

Vidare analyseras de arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av fyra megatrender: klimatförändringar, demografisk utveckling, digitalisering och globalisering.

Några av policyrekommendationerna i årets rapport är ökade investeringar, skattereformer för att stabilisera ekonomierna och stimulera tillväxt, samt krafttag mot den ökande ojämlikheten återreglering av tidigare avreglerade sektorer och stärkta kollektivavtalsmodeller.

Medverkande:

Dr. Maria Jepsen, Director of the research department ETUI

Fler medverkande tillkommer

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

Välkommen!

Obligatorisk anmälan