Arena Idé i medier

Här hittar du länkar till artiklar och inslag där Arena Idés medarbetare och rapportförfattare medverkar.

”Makten flyttas från politiker till jurister”

Arena Idé i medier

Vad är juridifiering och vad är dess konsekvenser? I en intervju med Kommunalarbetaren förklarar Oskar Taxén grundproblematiken som han lyfter i den nya rapporten Juridifiering – Om förskjutningen av makt från politik till juridik. Det finns flera risker. En är att medborgarnas förtroende för demokratin riskerar att urholkas. Om politikerna skjuter ifrån sig ansvaret för […]

”Politikerna måste återta makten från juristerna”

Arena Idé i medier

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. Vad får juridifieringen för konsekvenser och vad kan göras för att vända utvecklingen? Oskar Taxén skriver på DN Debatt om förskjutningen från politik […]

Så kan EU arbeta för att minska klyftorna mellan fattiga och rika | Hanna Eklund skriver på DN Kultur

Arena Idé i medier, Blogg

Det europeiska samhället blir alltmer transnationellt samtidigt som politiska lösningar blir alltmer nationalistiska. Vi lever, tänker, röstar och arbetar över nationsgränser samtidigt som politik som vill koppla isär människor längs med nationsgränser ökar i popularitet. Det här är samtidens mest akuta mismatch. Därför måste jämlikhetspolitiken uppdateras för att hänga med samhällsutvecklingen. Läs hela essän på […]

Jag saknar empati från partistyrelsen | Lisa Pelling debatterade S migrationspolitik i Aktuellt

Arena Idé i medier, Blogg

Den 8-12 april går Socialdemokraterna till kongress och frågan om vilken migrationspolitik som partiet ska ta med sig därifrån är het. Vill partiet riva upp den tillfälliga lagen eller göra den permanent? Lisa Pelling debatterade frågan med Folkbladets Widar Andersson i Aktuellt. Jag saknar medkänslan i partistyrelsens skrivningar många gånger. Det är som att de som drunknar […]

Massförakt | Sandro Scocco skriver om Tino Sanandajis bok på Aftonbladet kultur

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

Massarbetslöshet, masskravaller, massvandalism, massövergrepp och massantändning av bilar. Så inleds verklighetsbeskrivningen i en nyligen publicerad bok, Tino SanandajisMassutmaning. Bredden i mottagandet har varit stor. Enskilda bibliotek har upplevt boken så osaklig (och underförstått främlingsfientlig) att de valt att inte köpa in den, medan Aftonbladets recensent fann den ”imponerande” och att den borde få en ”guldstjärna för sin rent folkbildande […]