”Lundbergs teorier saknar verklighetsförankring” | Scocco replik på DN debatt

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

Staten subventionerar de ­kommunala skattehöjningarna skriver Timbros chefsekonom, Jacob Lundberg, på DN debatt. Sandro Scocco replikerar Lundbergs teorier saknar verklighetsförankring.

I dag råder det politisk enighet om att alla medborgare i Sverige, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till likvärdig välfärd till en likvärdig kostnad – det vill säga skatt. På grund av kommunernas stora skillnader i förutsättningar när det gäller inkomster (vissa har enkelt mer välbeställda invånare) och kostnader (inte minst fler äldre) krävs en omfördelning via skatteutjämningssystemet.

Så frågan är om dagens stora skatteskillnader kan sorteras utifrån att det är kommuner som tydligt gjort ett politiskt val att hålla en högre välfärd och därmed skatt, vilket de enligt Lundberg dessutom har starka incitament att gör. Ett sätt att undersöka det (istället för att ha en teori om det) är att se hur det faktiskt ser ut.

I verkligheten är det alltså främst välbeställda kommuner nära storstäderna som har låg skatt och relativt fattiga glesbygdskommuner som har hög skatt. Att välfärden skulle vara så överlägsen i Dorotea jämfört med Danderyd att det är värt fem kronor på varje hundralapp tror nog ingen.

Läs hela repliken här.