”Makten flyttas från politiker till jurister”

Arena Idé i medier

Vad är juridifiering och vad är dess konsekvenser? I en intervju med Kommunalarbetaren förklarar Oskar Taxén grundproblematiken som han lyfter i den nya rapporten Juridifiering – Om förskjutningen av makt från politik till juridik.

Det finns flera risker. En är att medborgarnas förtroende för demokratin riskerar att urholkas. Om politikerna skjuter ifrån sig ansvaret för beslut på myndigheter är det lätt att vanliga människor fylls av en känsla av hopplöshet, att de känner att det inte går att påverka samhället. Risken är då att populistiska partier vinner mark. Men det är också ett problem om myndigheter börjar ta politiskt laddade beslut, får då äventyras myndigheternas viktiga neutralitet.

Läs hela intervjun här.

Rapporten och inspelningen från lanseringsseminariet finns att läsa och lyssna på här.