Nyanlända behöver utbildning – inte politikernas låglönejobb

Arena Idé i medier

Nu har de första tidsbegränsade uppehållstillstånden som beviljats enligt den tillfälliga begränsningslagen löpt ut. Arena Idé presenterar idag nya siffror från Migrationsverket på DN Debatt, som visar att ett av tio tidsbegränsade uppehållstillstånd inte förlängs. Därmed ökar pressen på nyanlända att ta den enda vägen till fast mark som lagen medger: att omvandla det tillfälliga uppehållstillståndet till ett permanent genom arbete eller företagande. Konsekvenserna riskerar att bli förödande för både den enskilde och arbetsmarknaden. Det är nu hög tid att lägga om politiken. Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och German Bender, programchef för arbetsmarknad, presenterar fem förslag på DN Debatt.