Ökade vägsatsningar krävs | Offentliga affärer om Under falsk flagg

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

”Men departementet har fel – de offentliga investeringarna i infrastruktur måste öka”, skriver Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, Rikard Eriksson, professor Umeå universitet, Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, på DN Debatt (2017-12-03).

I en ny granskningsrapport från Arena Idé, ”Under falsk flagg”, vill de visa att Finansdepartementet på avgörande punkter ger en missvisande verklighetsbeskrivning.

När de tre har beräknat kapitalstocken av väg och järnväg på basis av ursprungliga historiska investeringsserier från SCB i fasta priser visar dessa på en minskning på hela 25 procent av väg och järnväg sedan 90-talet. ”Det i en tid då omställningskraven på transportsektorn är ovanligt stora på grund av exempelvis klimat­anpassning”, konstaterar debattörerna.

Offentliga affärer skriver om behovet av infrastrukturinvesteringar och lyfter Arena Idés nya rapport Under falsk flagg, samt Finansdepartementet har fel – ökade vägsatsningar krävs, Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Erikssons artikel på DN debatt.

Läs hela artikeln på Offentliga affärer.