Om Arena Idé

Arena Idé är Arenagruppens tankesmedja. Vi vill undersöka vår samtid och påverka vår framtid. Vi verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet. Arena Idé vill stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för ett debattklimat präglat av ömsesidig respekt och dialog. Vår verksamhet består i utgivning av rapporter, böcker och skrifter, anordnande av seminarier och debatter. Till oss har vi knutit experter, forskare, utredare och skribenter.

 

Våra tjänster

Utredningar
Vi erbjuder dig utredningar, utvärderingar, projektledning, sekreterarskap i projekt och utredningar, föreläsningar, rådgivning och expertkunskap. Kompetens finns inom områden som ekonomi, arbetsmarknad, välfärd, migration och integration, utbildning och forskning, näringspolitik och innovationer, internationell politik, energi–miljö– klimat, media och kultur, organisation och facklig utveckling.

Vi erbjuder dig detta genom vårt nätverk av kompetenta personer med skiftande bakgrund. De delar Arenagruppens värdegrund, har bred och varierad kompetens inom centrala politikområden och en mångårig professionell erfarenhet. De har en yrkesbakgrund i politiken, den fackliga världen, statsförvaltning, akademierna, medier och privata näringslivet.

 

Seminarier
Arena Idé arrangerar seminarier på uppdrag och i samarbete med organisationer och företag. Syftet med Arena Idés seminarieverksamhet är att stimulera och radikalisera idédebatten, och att uppmuntra samtalen om samhälle, litteratur och kultur i hela landet.

Vi organiserar även seminarier på uppdrag. Våra seminarier vill fungera som en resurs för dig och din organisation när samtalet och debatten är i fokus. Vi producerar hela program och förmedlar författare och debattörer till föreläsningar, seminarier, kurser och seminarieserier. Vi hjälper dig att arrangera seminarier, utforma program, föreläsningsserier, enstaka kvällsmöten eller hela kurser.

 

Organisation

Till Arena Idé är ett vetenskapligt, ett fackligt, ett juridiskt och ett ekonomiskt råd knutet.