Om Arena Idé

Arena Idé är Arenagruppens tankesmedja.

Vi vill undersöka vår samtid och påverka vår framtid. Vi verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet. Arena Idé vill stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för ett debattklimat präglat av ömsesidig respekt och dialog. Vår verksamhet består i utgivning av rapporter, böcker och skrifter, anordnande av seminarier och debatter. Till oss har vi knutit experter, forskare, utredare och skribenter. Till Arena Idé är ett vetenskapligt, ett fackligt, ett juridiskt och ett ekonomiskt råd knutet.