Oskar Taxén sammanfattar debatten om Juridifiering i Dagens Juridik

Arena Idé i medier

I oktober släppte Arena Idé rapporten Juridifiering – Om förskjutningen av makt från politik till juridik. Sedan dess har flera debattinlägg skrivits i ämnet. Nu sammanfattar rapportförfattaren Oskar Taxén rapporten, debatten och skriver om vägen framåt.

Lagstiftningen bör istället konstrueras så att politiker tvingas ta hand om politiska frågor och avvägningar, medan myndigheter och domstolar kan fokusera på att tillämpa den rätt som lagstiftaren skapat.

I rapporten presenterades tre förslag för att vända utvecklingen:

  • att regeringen bör genomföra en översyn av juridifierade rättsområden, särskilt vad gäller miljöbalken/plan- och bygglagen, utlänningslagen och LSS-lagstiftningen,

  • att Sverige bör bli bättre på att tillvarata EU‑rättens handlingsutrymme, bland annat genom att skapa en EU-rättsnämnd som kan avge för svenska myndigheter bindande tolkningar av EU-rättens innehåll samt

  • att det måste ställas högre krav på konventions-rätten tydlighet innan domstolar med stöd av Europakonventionen omtolkar andra lagar och förarbeten.

Läs hela artikeln här.