”Politikerna måste återta makten från juristerna”

Arena Idé i medier

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. Vad får juridifieringen för konsekvenser och vad kan göras för att vända utvecklingen?

Oskar Taxén skriver på DN Debatt om förskjutningen från politik till juridik, beskriver vikten av att vända utvecklingen och ger tre förslag på hur vi går vidare.

 

Det är inte en långsiktigt hållbar strategi att outsourca politiken till experter. Politikerna behöver kliva fram och tydligare lyssna på medborgarna, och därefter också förklara och förankra sin politik.

 

Läs hela texten här. 

Den 25 oktober lanserar Arena Idé Oskar Taxéns rapport Juridifieringen – om förskjutningen av makt från politik till juridik.