Arbetsmiljölagen 40 år

2017 fyller Arbetsmiljölagen 40 år. Med anledning av det har Arena idé tagit initiativ till ett projekt om utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Projektet har genomförts i ett unikt samarbete mellan sju fackförbund från LO, TCO och Saco. Förbunden som är med i projektet är Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, IF Metall, Kommunal, Unionen och Vision.

2017 fyller Arbetsmiljölagen 40 år. Med anledning av det har Arena idé tagit initiativ till ett projekt om utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Projektet har genomförts i ett unikt samarbete mellan sju fackförbund från LO, TCO och Saco. Förbunden som är med i projektet är Akademikerförbundet SSRByggnadsFackförbundet STIF MetallKommunalUnionen och Vision.

Under 2016 har projektet genomfört en välbesökt seminarieserie för att belysa arbetsmiljöfrågor dels ur en forskningssynpunkt, dels ur facklig synpunkt. Här finns referat från de viktigaste föreläsningarna och inspelningar från några av seminarierna (de går också att lyssna på via Arenaplay). Läs, lyssna och sprid gärna!

Läs mer om bakgrunden till projektet här ››.

En sammanfattande rapport finns här ››


Seminarium 1. Psykosocial arbetsmiljö, 20 januari

Del 1 – Föreläsning Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet

Här kan du läsa referat från Eva Vingårds föreläsning ”Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning”

Del 2 – Föreläsning Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan

Här kan du läsa referat från Ulrik Lidwalls föreläsning ”Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar – utveckling och orsaker”.

Del 3 – Kommentarer och paneldiskussion Daniel Gullstrand, Unionen, och Yeshiwork Wondmeneh, kommunal, Eva Vingård och Ulrik Lidwall


Det riskfyllda jobbet, 16 februari

Här kan du läsa referat från Marianne Törners presentation ”Hur blir vi av med arbetsolyckorna? Om säkerhetskultur och organisationsklimat.”


Arbetsmiljö – Ett könsblint system? 15 mars

Här kan du läsa referat från Annika Härenstams presentation ”Arbetsmiljö – Ett könsblint system?”


En 40-åring i behov av förnyelse? 19 april

Här kan du läsa referat från Maria Steinbergs presentation ”Arbetsmiljölagen 40 år – några reflektioner”.

Här kan du läsa referat från Olov Östenssons presentation ”Arbetsmiljölagen som arbetsverktyg vid LO-TCO Rättsskydd”.


Kvinnors och mäns psykosocial arbetsmiljö, 2 september

Presentation professor Magnus Sverke, kommentar Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Vision.

Här kan du läsa referat från Margnus Sverkes föreläsning ”Kvinnors och mäns psykosocial arbetsmiljö.”