Den svenska vårdens vägval

Är det marknadisering och fler privata aktörer som krävs för att göra den svenska vården mer effektiv? Eller finns det andra sätt att skapa en bra och jämlik vård? Under 2018 kommer Arena Idé att ägna mycket kraft åt frågor som rör den svenska sjukvården. Här hittar du aktuella rapporter, seminarier och böcker.

Seminarier

Tisdag 27 mars 18.00 – 19.30

Hur ska sjukvården i Stockholms län förbättras?

– Utfrågning av partierna i landstinget

Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter. Media rapporterar om brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor, pressade arbetsscheman, Nya Karolinska sjukhuset som ett dyrt misslyckande, ojämlikhet i tillgång till vården, ett styrsystem som bygger på etableringsrätt för vinstdrivande vårdkoncerner istället för att utgå från behoven. Vad vill partierna i landstinget göra för att förbättra vården? Vilka alternativa möjligheter finns?

Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:
Bör andelen privat driven sjukvård i landstingen minska eller öka? Bör ytterligare ett akutsjukhus privatiseras?
Ska styrsystemet ha inriktning på utförda prestationer eller patienternas behov?
Hur ska sjukhusvårdens arbetsmiljö förbättras för personalen?
Hur ska ökad jämlikheten i hälsa kunna uppnås och hur ska folkhälsoarbetet utvecklas?
Vilka är era tre viktigaste reformförslag för hälso- och sjukvården i Stockholms län?

Medverkande:
Marie Ljungberg Schött, Sjukvårdslandstingsråd Moderaterna
Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna
Catarina Wahlgren, Ledamot i Landstingsfullmäktige, Vänsterpartiet
Margaretha Åkerberg, ledamot i Landstingsfullmäktige, Kristdemokraterna

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Tid och plats
Tisdag 27 mars 18.00 – 19.30
Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangörer: ABF Stockholm, Arena Idé och Nätverket för Gemensam Välfärd

 

Aktuella rapporter och böcker

Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till

Den svenska sjukvården har reformerats i grunden sedan början av 1990-talet. Då inleddes en period av avreglering, konkurrensutsättning, marknadisering och privatisering. Motiveringarna hämtades från Storbritannien och USA och kom även att prägla reformeringen av skolan, järnvägen och elmarknaden.

I den här rapporten går Mats Wingborg igenom hur den svenska sjukvården reformerats, från konkurrensutsättning där resurser styrdes utifrån marknadsprinciper till öppnandet för fler privata utförare och privatiseringar, samt beslutet om lagen om valfrihetssystem. Rapporten lyfter även vilka konsekvenser som dessa förändringar har fått.

Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och, framför allt, mycket höga kostnader. På senare tid har verksamheten i huset diskuterats alltmer: sjukvården på Nya Karolinska genomgår en omorganisation som dragit på sig kritik. Organisationsmodellen har utarbetats av den amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen Michael Porter, och presenterats under namnet ”värdebaserad vård”. Men vad är ”värdebaserad vård” för något egentligen, och vad innebär det för sjukvården? Vad är det ”värdebaserade”? Det finns många frågor som behöver svar.

”Värdebaserad vård” har felaktigt presenterats som en vårdmodell för ett sjukhus. I själva verket är value based competition, som det heter på engelska, en konkurrensmodell för marknadisering av sjukvården. I en den här rapporten visar Jesper Meijling det politiska syftet med införandet av värdebaserad vård.

Läs Jesper Meijlings debattartikel i Svenska Dagbladet här ->

Dagens nyheter skrev om rapporten. Läs artiklen här ->

Privatisering av sjukvården, offentlig-privat samverkan och slutet på NHS

– Allyson Pollock på sverigebesök

Arena Idé och Gemensam välfärd bjöd den 15 mars in till på seminarium med brittiska folkhälsoforskaren Allyson Pollock.

Allyson Pollock, professor i folkhälsa och chef för Institutet för hälsa och samhälle vid Newcastle University, är en av Europas ledande sjukvårdsforskare.  Pollock har sedan 1993 gjort flera utredningar för Storbritanniens regering om de OPS-investeringar som gjorts inom offentlig sektor i landet, främst i relation till sjukvården. Även i Sverige har stora delar av sjukvården privatiserats och OPS (offentlig-privat samverkan) är en flitigt använd metod vid offentliga upphandlingar. Ett exempel på en hårt kritiserad OPS är Nya Karolinska Sjukhuset.

Om du missade föredraget – eller vill se presentationen igen – kan du ladda ned PowerPointen nedan.

Allyson Pollocks besökt väckte stor uppmärksamhet:

Svenska Dagbladet 2018-03-15 ”Brittisk expert om NKS: Försök bryta avtalet, politiker”

Ekot 2018-03-16 ”Kontroversiella byggavtal möter ris och ros”

Dagens Arena 2018-03-16 ”Ett Nya Karolinska på steroider”

Dagens ETC 2018-03-19 ”Dödsfallen ökar med flera tusen sedan privatisering”