Den svenska modellen i fara?

Rapport med omfattande ny statistik om arbetsmarknaden, samt en unik prognos om fackens framtida medlemsutveckling.

Läs rapporten: Den svenska modellen i fara? (pdf)

Läs debattartikeln i SvD: Djupt bekymmersamt att facken försvagas

I rapporten Den svenska modellen i fara? redovisas för första gången den fackliga organisationsgradens utveckling och fackförbundens medlemssiffror till och med år 2018. Arbetsgivarnas organisationsgrad och kollektivavtalens täckningsgrad redovisas till och med 2017.

Rapporten innehåller:

  • Omfattande och hittills opublicerad statistik om medlemsutveckling och organisationsgrad En grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen
  • En analys av de tänkbara orsakerna till utvecklingen under perioden 2000-2018.
  • En framtidsprognos om den fortsatta utvecklingen fram till 2023.

Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna.

Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige. Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Detaljerad statistik finns i rapportens omfattande tabellbilaga.

Rapportförfattare: Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet
Redaktör: German Bender, programchef Arena Idé

Anders Kjellberg är landets ledande forskare om den svenska partsmodellen och andra frågor som rör fackligt inflytande, samt en av Lunds universitets mest citerade forskare i media.

Om rapporten i media

SvD Debatt: Djupt bekymmersamt att facken försvagas

Intervju i Arbetsvärlden: Ny rapport målar upp fackens dilemma