”Skilj på investeringsvolym och prioriteringar” | Slutreplik om infrastrukturinvesteringar

Arena Idé i medier, Sandro Scocco

I samband med att Arena Idé släppte rapporten Under falsk flagg skrev Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco tillsammans med Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå Universitet och Rikard Eriksson, professor Umeå Universitet, på DN debatt. Skribenterna lyfte hur finansdepartementet ändrat bilden av behovet av infrastrukturinvesteringar dels genom att sätta dem i relation till befolkningsutvecklingen istället för att följa ekonomins storlek, samt att presentera statistiken i så kallade löpande priser i förhållande till BNP, i stället för som tidigare i fasta priser.

Nu bemöter Scocco, Andersson och Eriksson de tre repliker som DN publicerat.

Förhoppningsvis kan debatten utvecklas framöver så att både frågan om den långsiktiga investeringsvolymen, och vilka prioriteringar som är lämpliga givet denna, kan diskuteras utan att de två på ett osakligt sätt blandas samman. Om man kan leda i bevis att en investering kan göra mer nytta någon annanstans, är det inget argument för att helt avstå investeringar.

Det är dessutom logiskt fullt möjligt att samtidigt ha uppfattningen att både investeringsvolymen är för låg (vi) och att prioriteringarna inte är optimala (replikförfattarna). Att ha som utgångspunkt att investeringsvolymen inte spelar någon roll är dock, som sagt var, bara märkligt.

Läs hela slutrepliken här.

Läs ursprungsartikeln och replikerna här:

Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson – ”Finansdepartementet har fel – ökade vägsatsningar krävs”

Ekonomerna Maria Börjesson, Harry Flam, Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson – ”Gamla och irrelevanta påståenden”

Per Kågeson, fil.dr i miljö- och energisystemanalys – ”Kapacitetsproblemen finns i storstäderna”

John Hassler, professor vid IIES Stockholms universitet – ”Regeringen prioriterar fel infrastrukturprojekt”