Sveriges roll i framtidens EU | Lisa Pelling kommenterar i Studio Ett

Arena Idé i medier, Lisa Pelling

Vad är Sveriges roll i framtidens EU och hur ser framtidens EU ut? Den 26 oktober hölls statsminister Stefan Löfven ett linjetal om EU.  Arena Idés utredningschef Lisa Pelling kommenterade talet i Studio Ett.

Jag tror att är det en fråga som kan övertyga människor om ett fördjupat och förstärkt europeiskt samarbete så är det de sociala frågorna. Jag tror att när alla ser att Europa fortfarande 10 år efter krisen fortfarande håller på att återhämta sig att det är den sociala politiken som behöver skärpas. Jag tror inte man kommer särskilt långt med fredsargumentet just, utan man måste leverera när det gäller vettig omställning till nya jobb, kampen mot arbetslösheten, skyddad arbetsmiljö, jämställda och jämlika arbetsvillkor. Det är på de frågorna som jag tror att man kan väcka folks engagemang.

Lyssna på hela inslaget här.