Filmade seminarier

Politikerutfrågning – 6 dagar kvar till valet | 20 maj 2019


EU-kommissionen i Sverige bjöd tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna.

Partierna representerades av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Heléne Fritzon (S), Said Abdu (L), Yusuf Aydin (KD), Soraya Post (FI), Thomas Tobén (M), Rikard Warlenius (V) och Charlie Weimers (SD). Moderatorer: Lisa Pelling från Arena Idé, Mattias Goldmann från Fores, Emanuel Örtengren från Timbro och Katarina Areskoug Mascarenhas från EU-kommissionen.

Bostadsministern – Vad händer nu? | 14 maj 2019

Om bostadspolitikens väg framåt. Vilka problem har vi, och vad bör göras?

Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister (MP)
Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD)
Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030
Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Vad kan vi göra åt skolmarknaden? | 14 maj 2019

Om rapporten Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat, där Sten Svensson granskat de två största skolreformerna i modern tid: marknadiseringen och kommunaliseringen, som båda genomfördes på 1990-talet.

SVT Forum cirka 3 h och 7 minuter in i programmet: Klicka här

Medverkande:
Anna Ekström, utbildningsminister (S) och tidigare gd för Skolverket
Sten Svensson, oberoende skolexpert och fd chefredaktör för Lärarnas tidning
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet

Moderator: German Bender, programchef Arena Idé

Tre nya metoder för jämställda löner | 10 maj 2019

Nya verktyg för att åstadkomma jämställda löner testas inom EU. Kan några av dem fungera i Sverige?

Medverkande:
Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Eberhard Stüber, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Maria Elinder, förhandlare för IT&Telekomföretagen samt Innovationsföretagen inom Almega

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

Arrangörer: Arena Idé och Nätverket jämställda löner

 

Vad gör SD i Europaparlamentet? | 10 maj 2019

Om rapporten När de tror att ingen ser och det kommande Europaparlamentsvalet.

Medverkande:
Susanna Kierkegaard, rapportförfattare och frilansskribent
Daniel Vergara, reporter på Expo
Hans Linde, förbundsordförande för RFSU
Magnus Falk, internationell sekreterare för Transportarbetarförbundet
Ylva Nilsson, journalist och ledamot i Sieps insynsråd

Moderator: Anna Inez Bergman, praktikant på Arena Idé

 

Hur mår arbetslivet i Europa? | 7 maj 2019

Forskningsinstitutet European Trade Union Institute (ETUI) om sin stora årliga arbetsmarknadsrapport Benchmarking Working Europe 2019. ETUI:s utredningschef dr Maria Jepsen presenterar rapporten.

Medverkande:
Maria Jepsen, Director of the research department ETUI

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

 

EU, Sverige och klimatet | 6 maj 2019

Magnus Nilsson har skrivit rapporten EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik som sammanfattar och analyserar effekterna av den översyn av EU:s klimatpolitik som avslutats.

Medverkande: 

Magnus Nilsson, oberoende miljökonsult, forskare och debattör i klimat- och miljöfrågor och driver Klimat- och naturvårdsbloggen.
Beatrice Rindevall, redaktör på Supermiljöbloggen
Björn Carlén, Konjunkturinstitutet

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé

 

Hyrpersonal i vården | 26 april 2019

Alldeles för lite fokus lagts på hur det faktiskt går till när hyrpersonal upphandlas, och vad som krävs för att landstingen och regionerna ska kunna ta tillbaka kontrollen över personalförsörjningen. Hur bryter vi beroendet av hyrpersonal?

Medverkande: 

Johan Enfeldt, författare till rapporten Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas. Tidigare liberal regionpolitiker med en 23-årig politisk karriär, bland annat som ledamot i Vårdstyrelsen samt som ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala region.
Ragnhild Karlsson är vice ordförande för Vårdförbundet och legitimerad sjuksköterska.
Ursula Berge är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Carl Nettelblad är vice gruppledare för Liberalerna i Region Uppsala.

Moderator: Lisa Pelling utredningschef på Arena Idé.

 

Rörelsejuridik: Brottmålsprocessen | 11 april 2019


Speglar domen alltid rättvisan? Åklagaren Hanna Cardell föreläser om brottmålsprocessen utifrån ett rättighetsperspektiv och gå gå igenom viktiga principer att känna till i en brottmålsprocess.

Medverkande: 

Hanna Cardell arbetar som kammaråklagare på Södertörns åklagarkammare. Hon har arbetat som åklagare i snart 5 år och har arbetat med bland annat sexualbrott, brott i nära relation, brott mot barn med mera.

 

Att skydda demokratin i Europa | 9 april 2019

På senare tid har EU:s institutioner visat en ökad vilja att försöka stärka demokratins fundament, som skyddet för yttrandefriheten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det finns ett ökande stöd bland EU:s medlemsstater för att EU ska ingripa när demokratiska värderingar hotas. Men hittills har de verktyg som använts visats sig vara otillräckliga.

Medverkande:
Juliane Schulte, expert knuten till Friedrich Ebert Stiftungs avdelning för Central- och Östeuropa
Anna Rogalska Hedlund, jurist specialiserad på mänskliga rättigheter, Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)
Maja Åberg, Policy Advisor, Amnesty International

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé

 

Arbete & välfärd – om arbetets nutid och framtid | 3 april 2019

Ledande forskare om arbetsliv, arbete, ledning och organisationsmodeller i Sverige idag och i framtiden. Rekommendation: se paneldiskussionerna från start till 1 tim 22 min in i sändningen. Sedan fortsätter de 1 tim 50 min in i sändningen.

Medverkande: 

Professor Gunnar Aronsson
Professor Torsten Björkman
Fil.dr Anders Boglind
Lektor Malin Bolin
Fil.dr Moa Bursell
Docent Karin Lundqvist
Fil.dr Christin Mellner
Docent Fredrik Movitz
Professor Åke Sandberg
Fil.dr John Sjöström
Professor Michael Tåhlin
Fil.dr Irene Wennemo

Moderator: Jesper Bengtsson

Arrangörer: ABF Stockholm, Arena Idé och Studentlitteratur

 

Ödesvalet. Om de högerextrema i EU-parlamentet | 29 mars 2019

En diskussion om boken Ödesvalet och det kommande Europaparlamentsvalet.

Medverkande:

Lars Jederlund, författare till boken Ödesvalet. Har en bakgrund i svensk och internationell folkrörelser och har under senare år arbetat som strateg och rådgivare.
Annika Ström Melin är författare och frilansskribent. Hon har länge bevakat och skrivit om EU och var tidigare DN:s korrespondent i Bryssel. Författare till boken Européerna – arvet efter EU:s pionjärer.
Susanna Kierkegaard är frilansskribent, tidigare ledarskribent på Aftonbladet och har arbetat för Socialdemokraterna i EU-parlamentet.

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé
Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center och Arena Idé.

 

Rörelsejuridik: Hur mycket våld får polisen egentligen använda? | 28 mars 2019

När får en polis gripa dig?
Vad kan du göra när polisen överträder sin behörighet?

Medverkande:

Deniz Ünal är jurist och arbetar på Advokatfirman Defens. Deniz Ünal skrev sitt examensarbete om brottsförebyggande tvångsmedel och han är intresserad av frågor om polisens befogenheter och vilka rättigheter man har om man blir föremål för en åtgärd från polisen.

 

Rörelsejuridik: Rätten till en fristad | 21 mars 2019

Den här föreläsningen handlar om rätten att söka asyl och de tillfälliga asyllagarna som har införts i Sverige.

Medverkande:

Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms Universitet.

 

Hur kan skattesystemet reformeras? | 12 februari 2019

I skriften Hur kan skattesystemet reformeras? som Arena Idé ger ut i samarbete med Kommunal kommer forskare och utredare göra inspel om vilka principer som bör styra nästa skattereform. Även chefsekonomer och skatteexperter från såväl Kommunal och LO som TCO och Saco bidrar med sina perspektiv.

Medverkande:
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Martin Eriksson, forskare i ekonomisk historia vid Umeå universitet
Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet
Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, kommenterar.

Arrangörer: Arena Idé och Kommunal

 

Wienmodellen – inspiration till en ny bostadspolitik | 5 februari 2019

Välkommen på seminarium om Wiens framgångsrika bostadspolitik – vad kan Sverige lära?

Medverkande: 

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Rapportförfattare till Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik. Hon är doktor i statsvetenskap och har bott i Wien i många år.
Johannes Tovatt, arkitekt och stadsplanerare, presenterar den nya stadsdelen Seestadt Aspern i Wien.
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige AB och Staffan Schartner, ordförande för Föreningen för byggemenskaper som bland annat inspireras av Wiens modell med kooperativa, icke-vinstdrivna byggföretag.

Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030.

Arrangörer: Arena Idé och Bostad 2030.

 

Det är dags att tala om bostadsojämlikhet! | 31 januari 2019

Sverige har mer än bostadsbrist: bostadsojämlikhet och bostadsnöd råder, och vi har fått ett bostadsprekariat.

Medverkande:

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hennes forskning handlar om intersektionella perspektiv på offentliga rum, stadsutveckling, planeringsstrategier och bostadsojämlikhet. Hennes bok heter Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden.
Stina Persson Helleday, manusförfattare, blev vräkt av hyresvärden och tog striden i Tingsrätten.
Marie Linder är förbundsordförande för Hyregästföreningen, som driver bostadsfrågor och arbetar för arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra.
Ragnar Bengtsson, nationalekonom och författare till rapporten Har vi råd att bo här?

Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030.

Arrangörer: Arena Idé och Bostad2030.

 

Skolsegregationen i Sverige | 8 november 2018

Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet. Rapportförfattarna German Bender och Per Kornhall presenterar sina resultat och en expertpanel diskuterar hur skolsegregationen kan brytas. Rapporten heter Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige.

Medverkande:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi Stockholms universitet och skolforskare
Boel Godner (S), ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje
Per Kornhall, rapportförfattare, fil dr, oberoende skolexpert, medlem av The European Education and Training Expert Panel och fd ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté

Moderator: German Bender, rapportförfattare och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor.

Kan USA:s vänster ta tillbaka makten från Trump? | 2 oktober 2018

Om boken Vänstern i USA (Lind & CO) av Karin Henriksson själv. Därefter följer ett samtal mellan författaren och två gäster med expertis inom bland annat amerikansk politik och progressiva rörelser.

Medverkande: 

Karin Henriksson, författare och journalist bosatt i Washington DC sedan tre decennier tillbaka, rapporterar i bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Har tidigare gett ut flera böcker om USA och dess politiska förhållanden, bland andra Trump – miljarderna, medierna och makten (2017) och Reagan – en kontroversiell ikon (2015).
Inger Arenander, politisk reporter på Sveriges Radio i över trettio år, bland annat som Washington-korrespondent. Medverkar även i USA-podden.
Per Wirtén, journalist och författare till ett flertal böcker med fokus på bland annat progressiv politik, folkrörelser och andra samhällsfrågor.

Samtalsledare: German Bender, programchef Arena Idé.

 

Vart tog kulturfrågorna vägen i valrörelsen? | 6 september 2018

Vilken roll spelar egentligen kulturpolitiken? Hur påverkar den våra liv? Omdefinierar SD kulturpolitiken? Vilka nya och gamla ideologiska konflikter finns där?

Medverkande:
America Vera-Zavala, dramatiker och författare
Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker
Svante Weyler, förläggare och författare
Jenny Lindahl, chef Arena Opinion

Moderator: Håkan A Bengtsson, vd

 

När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ | 28 augusti 2018

Göran Dahlgren presenterar sin bok När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ. Boken beskriver både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Kvällen avslutas med en utfrågning av politiker från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Medverkande:

Göran Dahlgren, författare och gästprofessor vid University of Liverpool i England. Tidigare bl a chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet.
Samuel Klippfalk, kandidat till landstingsfullmäktige i Stockholms län, kommunalråd (KD) i Solna med ansvar för bl a äldreomsorg.
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), hälso- och sjukvårdsfrågor, Stockholms läns landsting.

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.

Arrangörer: Arena Idé, Gemensam Välfärd, S-föreningen Bättre och jämlik hälsa, ABF Stockholm. När sjukvården blev en marknad ges ut av Arena Idé och nätverket Gemensam Välfärd på Premiss förlag.

 

Hur ser partierna på arbetsrätt och löner – och vilken politik väntar efter valet? | 28 augusti 2018

På detta lunchseminarium presenterar tankesmedjan Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport på 140-sidor där vi granskat riksdagspartiernas jobbpolitik och analyserat vad en allianstung regering skulle innebära för viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Medverkande:
Mats Wingborg, journalist, utredare och rapportförfattare.
Anna Danielsson Öberg, journalist och författare till flera böcker om arbetsmarknadsfrågor och lönebildning.
Dan Holke, vd och chefsjurist LO-TCO Rättsskydd.

Moderator: German Bender, programchef arbetsmarknad Arena Idé.

 

Den farliga mångfalden | 23 augusti 2018

Sverigedemokraternas negativa syn på invandring är allmänt känd. Mindre uppmärksammad är partiets allmänna samhälls- och människosyn. Denna analyseras av Håkan Holmberg i skriften Den farliga mångfalden. 

Medverkande:
Håkan Holmberg, historiker, journalist och tidigare folkpartistisk politiker.
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.
Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden.

Moderator: Håkan A. Bengtsson, vd för Arenagruppen.

 

Antifeministerna | 15 augusti 2018

Lanseringsseminarium av rapporten Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten skriven av journalisten Anna-Lena Lodenius.

Medverkande: 

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare med lång erfarenhet av att granska extremnationalistiska rörelser för både tidningar och TV.
Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna.
Ov Cristian Norocel, Marie Curie forskare vid Université Libre de Bruxelles, Forskar om högerpopulistiska partier och högerextrema miljöer ur ett jämförande perspektiv som beaktar samspelet mellan genus, klass och etnicitet.
Linn Svansbo medlemsutvecklare på Fackförbundet Byggnads och ordförande i Maktsalongen.

Moderator: Maria-Elsa Salvo, Arena Opinion.

Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera | 18 juni 2018

Seminarium om rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera.

Medverkande:

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.
Roger Mörtvik, författare till rapporten och statlig utredare. Tidigare statssekreterare på utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef på TCO.
German Bender, programchef Arena Idé och rapportförfattare.
Jessica Polfjärd (M), vice ordf i riskdagens arbetsmarknadsutskott och arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen.
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO.
Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling Teknikföretagen.

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.