ÄR EN ANNAN EKONOMISK POLITIK I EUROPA MÖJLIG? Rapportlansering 15/2

Blogg, Ekonomisk Politik

Välkommen på lunchseminarium om Europas ekonomiska kris, Brexit och framtida tillväxtmöjligheter med Lars Anell, Maja Fjaestad och Sandro Scocco

Efter finanskraschen 2008 har Europa drabbats av en djup och långvarig
ekonomisk kris. Den sätter fortfarande sin prägel på EU.
 Storbritanniens beslut om att lämna unionen förstärker osäkerheten om
vilken väg EU ska ta.

I sin rapport för Arena Idé ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa” diskuterar och kritiserar Lars Anell den 
ekonomiska doktrin som styr dagens europeiska union. Lars Anell menar 
att det är svårt att nå uthållig tillväxt och full sysselsättning inom
ramen för det regelsystem som gäller inom Euro-zonen.

Men Lars Anell diskuterar också alternativen. I grunden är det alltför
 primitivt att mäta statsskuldens kritiska nivå som en procentuell
 andel av BNP. Särskilt i dag är det klokt att låna eftersom räntan 
ligger klart under avkastningen på önskvärda investeringar.

Välkommen till lunchseminarium med rapportförfattaren Lars Anell

Kommentarer av Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal och 
Sandro Scocco, chefsekonom Arena idé.

Tid och plats: Onsdagen 15 februari kl 11.30-13.00

OBS! NY LOKAL PÅ GRUND AV STORT INTRESSE: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Ingen entré, men obligatorisk föranmälan. Vi bjuder på enklare lunchmacka.

Anmäl dig här ››

Arrangörer: ABF Stockholm och Arena Idé

ABFStockholm_logoruta_cmyk