Går det fria skolvalet att förena med en jämlik skola? | Nytt avsnitt av Jakten på den jämlika skolan

Blogg

Måste skolvalet avskaffas för att få vi ska få bukt med skolans segregation och bristande likvärdighet eller finns andra möjligheter till förändring inom rådande skolvalssystem?

Med friskolereformen och det fria skolvalets införande skulle alla elever få ökade möjligheter till en bra skolgång. Istället har resultatskillnaderna och den socioekonomiska skolsegregationen ökat och likvärdigheten minskat. De elever som främst utnyttjar det fria skolvalet kommer i hög utsträckning från högutbildade familjer i välbärgade områden. Skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund väljs bort och på skolor med låga resultat och högst andel obehöriga lärare går elever med svag socioekonomisk bakgrund. Måste skolvalet avskaffas för att få vi ska få bukt med skolans segregation och bristande likvärdighet eller finns andra möjligheter till förändring inom rådande skolvalssystem? Är en likvärdig skola i praktiken en utopi?

Under Almedalsveckan passade Vesna Prekopic, prokektledare för Jakten på den jämlika skolan, på att prata skolval med Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, (S), Anna Sjögren, Docent, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, Erik Blom, ledamot i Skolkommissionen.

Lyssna på samtalet här och följ podden på  instagram, twitter och på facebook. Lyssna på avsnittet här och prenumerera via iTunes.