“HD driver rättsordningen framför sig” | intervju med Oskar Taxén

Arena Idé i medier

Vad är juridifiering och hur ställer sig andra jurister till de analyser slutsatser som Oskar Taxén drar i rapporten “Juridifiering – om förskjutning av makt och politik till juridik“? Branschtidningen Legally yours intervjuar Oskar Taxén om rapporten, dess slutsatser och vad som händer nu.

Min analys är att politikerna själva lämnat över ansvaret för flera stora politikområden till domstolar och myndigheter. En annan orsak är att Sverige blivit medlem i EU och att Sverige införlivat Europakonventionen som lag och då kommit att anta en särskilt Europadomstolslojal tillämpning. Det är politiska beslut i alla delar. Sedan är det jurister som befolkar de här systemen. Som tillämpar och tolkar lagar, och bildar praxis.

Läs hela intervjun här.

Ladda ner rapporten här.