Jenny Wrangborg tolkar Rätten till rättvisa

Rätten till rättvisa

Om nätterna fälls tiden ihop som origami

du är tillbaka i ditt barndomshem där det

plötsligt ringer på dörren

 

tiden viker sig kring minnet

minnet viker sig kring tiden

 

din mamma stod i duschen när vräkningsbeskedet kom

 

barndomens väggar vecklas ut omkring dig

och i rummets innersta hörn bygger skammen

torn av det lego som försvann med just de väggarna

så att du alltid ska komma ihåg

vad du tidigt lärde dig;

det är de fattiga som är problemet

inte fattigdomen

 

jourlägenhet

hotellhem

campingplats

 

vandrarhem

soffa

tältsäng

 

alltid tillfälliga lösningar

på ett konstant problem

 

så kommer du alltid se lagarna

som en ömtålig prydnad

i ett rum där ingen längre bor

 

det finns tolkningar och tillämpningar

regeringsform, regelverk och rättigheter

 

finns så mycket skydd som inte skyddar

så mycket hjälp som inte hjälper

 

det finns bakom varje beslut

ett ansvar hos de som tillhandahåller resurserna

 

finns i språkets innersta en

önskan om att betyda i världen

 

det finns fördömanden, beklaganden och

önskningar om

 

det enda som saknas

är anslagen som ger språket mening och

paragraferna innehåll

 

om nätterna fälls tiden ihop som origami

du är i barnens lek när det ringer på dörren

vaknar i ett minne av en händelse

som inte skapade något eftermäle

förutom i människorna

 

men hur ska vi

om inte i människorna

mäta ordens,lagarnas

verkan i världen

 

Jenny Wrangborg
2017-10-06

 

 

I samband med lanseringen av antologin Rätten till rättvisa bad Arena Idé Jenny Wrangborg att tolka bokens tema. Texten ovanför är resultatet.