Webbinarium Lycka och produktivitet – vad vet vi och vad kan vi göra?

16 maj 2022 14:00 - 16 maj 2022 15:30
https://www.facebook.com/Arenaide/

Med två globalt ledande ekonomer.

På det här webbinariet presenterar och diskuterar två globalt ledande ekonomer forskningen om sambandet mellan lycka på jobbet – ofta uttryckt som välbefinnande i arbetet eller arbetstillfredsställelse – och arbetets produktivitet. De två forskarna kommer även att ge en överblick av trender i omvärlden, presentera möjliga politiska reformer och skicka med några rekommendationer till Sverige.

Det här webbinariet är ett första steg i ett längre tvärvetenskapligt arbete som fokuserar på sambandet mellan en god arbetsmiljö och effektiva organisationer.

Medverkande

Andrew Oswald är professor i nationalekonomi och beteendevetenskap vid University of Warwick, Storbritannien. Han har tidigare haft tjänster vid Oxford, London School of Economics, Princeton, Dartmouth och Harvard. Han har fördjupat sig i kopplingen mellan lycka och produktivitet.

Petri Böckerman är professor i hälsoekonomi vid Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet och forskningsekonom vid Labour Institute for Economic Research. Hans forskningsintressen inkluderar användningen av subjektivt välbefinnande och genetiska data i arbetsmarknadsanalysen, och olika ämnen inom hälsoekonomi, t.ex. effekterna av digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Moderator: Daniel Lind, forskningsledare för Produktivitetskommissionen

Seminaret sänds live på Arena Idés Facebooksida.

En del av Produktivitetskommissionen.