Ansökning Sök praktik

Ansökning

26 Sep 2017 00:00 - 15 Oct 2017 00:00

Upplägg

Praktiken följer en arbetsplan med tydliga mål som vi formulerar tillsammans. Praktikperioden kommer att ge dig möjlighet att genomföra ett självständigt utredningsarbete. En viktig del av praktiken är att delta i det dagliga praktiska arbetet på tankesmedjan: hjälpa till att arrangera och dokumentera seminarier och andra evenemang, skriva texter till nyhetsbrev och webben, bidra till vår omvärldsbevakning, delta i möten med våra samarbetspartners, och så vidare. Vi håller med dator och arbetsplats i våra nya lokaler på Barnhusgatan 4 i centrala Stockholm.

Formella krav

Vi vill att du ska ha en bakgrund inom samhällsvetenskap eller ekonomi, eller en annan studiebakgrund som är relevant för Arena Idés tre fokusområden arbetsmarknad, ekonomisk teori och politik samt demokrati och välfärd.

Söker du praktik inom kommunikation vill vi gärna att du läser medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller liknande utbildning. Det är bra om du har erfarenhet av web-publicering och sociala medier. Ideellt engagemang och föreningserfarenhet är en fördel.

Vi tar emot dig som är i slutet på din utbildning. Praktiken är oavlönad. Vi ställer därför krav på att du ska ha en huvudman, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Praktikperiodens längd

Praktikperioden ska vara minst tre månader och högst en termin. Vi prioriterar längre perioder. Vi vill att du ska vara praktikant på heltid.

Ansökan

Skicka din ansökan så snart som möjligt men senast den 15 oktober 2017. Skicka oss ditt CV och sammanfatta på en A4-sida om hur du skulle kunna delta i vårt dagliga arbete och vad du skulle kunna hjälpa oss att utreda. Skicka ansökan till lisa.pelling@arenagruppen.se, skriv ”Praktik på Arena Idé”.

Frågor? Kontakta

Lisa Pelling, Utredningschef
+46-73-654 13 16
lisa.pelling@arenagruppen.se

Maja Dahl, Kommunikationsansvarig
+46-73-654 13 13
maja.dahl@arenagruppen.se