Välfärd på fallrepet – Sverige sett från Finland

Finland har valt en delvis annan väg än Sverige.

31 Aug 2022 18:00 - 31 Aug 2022 20:00
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Finland har inte byggt husen uppochner som Sverige har gjort.
Ett systemskifte har de senaste årtiondena präglat den svenska sjukvårds-, skol- och bostadspolitiken. Marknadsorienterade styrmodeller i enlighet med New Public Management-filosofin har införts i offentligt drivna verksamheter med effekter som ökad ojämlikhet, högre kostnader och ökad risk för korruption. Finland har valt en delvis annan väg än Sverige.

Syftet med detta seminarium är att klargöra varför, och att med det som utgångspunkt visa på hur Sverige kan bryta utvecklingen mot en alltmer vinstdriven välfärd.

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

Program:

Film – “Sverige idag” av Gunnar Lindholm

Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker, Hyresgästföreningen, bl a författare till rapporten “Vad kan svensk bostadspolitik lära av Finland” (tillsammans med Stefan Runfeldt)

Marknadsskolan: Per Kornhall, författare, medlem i Nätverket för en likvärdig skola

Marknadisering av sjukvården: Göran Dahlgren, gästprofessor, Liverpool University, författare till boken ”När sjukvården blev en marknad” (Atlas 2018).

Äldreomsorgen i Sverige och Finland: Mari Huupponen, utredare, Kommunal

Framväxten av parallella sjukvårdssystem: John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, författare till boken Vårdstölden (Leopard Förlag 2018)

Det bristande skyddet mot korruption: Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap

Tankar om skillnader i empati: Töres Theorell, läkare, professor emeritus

Tankar om skillnader i ojämlikhetens utveckling: Per Molander, ordförande för den statliga utredningen Jämlikhetskommissionen, författare

Onsdag 31 augusti kl 18:00, ABF-huset, Sveavägen 41
Gemensam Välfärd, Arena Idé, Nätverket för en likvärdig skola, ABF

Fler medverkande tillkommer.

Illustration: Robert Nyberg