Seminarium Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan

6 Feb 2020 14:30 - 6 Feb 2020 15:30
Blackbox, Scenkonst Sörmland, Folk och Kultur i Eskilstuna.

Den lokala kulturpolitiken har hamnat i blickfånget för debatten under 2019, genom kraftiga nedskärningsbeslut och utmaningar mot principen om armlängds avstånd. Vi står inför stora utmaningar i landet för att få kommunernas budgetar att gå ihop. Decentralisering av kulturen med kultursamverkansmodellen gör också att ansvaret för kommunen att göra prioriteringar och bedömningar ökar. Vi låter personer med stor inblick i kulturpolitiken ge sin syn på förutsättningarna för att bedriva ett aktivt kultur och bildningsarbete.

MEDVERKANDE:

Moderator: Marika Lagercrantz.

Arrangörer: Koalition för kulturdebatt

Klicka här för info om entrébiljetter