Produktivitet

”Kakan ska växa på rätt sätt”

Tre frågor till Daniel Lind, som är forskningsledare för Arena Idés nya projekt om produktivitet. Vad är produktivitet och varför är det viktigt? Det finns ett flertal definitioner av produktivitet. Den grundläggande aspekten är hur mycket värden vi som löntagare eller medarbetare skapar när vi befinner oss på jobbet. Utan den produktivitetstillväxt vi har sett […]

Fackligt produktivitetsprojekt sjösätts

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. – Facken inom industrin tar det här steget därför att produktiviteten är helt central för framtidens jobb […]