Produktivitet

Förbättrad social rörlighet gynnar Sveriges produktivitet

Pressmeddelande juli 2022 Politiken för ökad social rörlighet är viktig när väljarna i september väljer vilket parti de ska rösta på. Väljarna är också skeptiska om framtidens sociala rörlighet. Mest negativa är de unga. För fackliga medlemmar är minskade inkomstskillnader, generösare studiemedelssystem och mindre marknadsstyrning av skolan tre av de viktigaste åtgärderna för ökad social […]

Svensk industris konkurrenskraft har stärkts sedan 1990-talet

I förhållande till G7-länderna har svensk industris konkurrenskraft förbättrats något sedan mitten av 1990-talet. Det visar en unik analys av en ny databas framtagen av WTO/OECD. För att på något betydande sätt förbättra svensk industriproduktions ställning på världsmarknaden krävs att politiken betalar av på den investeringsskuld som har byggts upp under flera decennier. För att […]

Svensk teknikindustris konkurrenskraft har förbättrats

Produktivitetskommissionen visar i en unik analys att den svenska teknikindustrins konkurrenskraft har förbättrats något i förhållande till jämförbara länder sedan mitten av 1990-talet. Inför den avtalsrörelse som väntar visar detta att det inte finns något underliggande konkurrenskraftsproblem för svensk industri. Under våren intensifieras parterna inom industrins förberedelser inför den avtalsrörelse som senast den 31 mars […]

”Kakan ska växa på rätt sätt”

Tre frågor till Daniel Lind, som är forskningsledare för Arena Idés nya projekt om produktivitet. Vad är produktivitet och varför är det viktigt? Det finns ett flertal definitioner av produktivitet. Den grundläggande aspekten är hur mycket värden vi som löntagare eller medarbetare skapar när vi befinner oss på jobbet. Utan den produktivitetstillväxt vi har sett […]

Fackligt produktivitetsprojekt sjösätts

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. – Facken inom industrin tar det här steget därför att produktiviteten är helt central för framtidens jobb […]