Välfärd & Demokrati

Tatessi nonemperum sus asi ut dem quis quatur? Nim que dendaec epreius nus ani solest restrum et quae inis recabor eperovi dendis inum alit ex ea.

Återupprätta politiken | Samtal mellan Sverker Sörlin och Malena Rydell 30/6

Blogg, Välfärd & Demokrati

I juni 2014 ger Arena Idé ut “Pianona i Västerbotten: om det politiska och politikens platser” av Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare.

Välkommen på samtal mellan Sverker Sörlin och Malena Rydell, kulturskribent och chefredaktör för Magasinet Arena under Almedalsveckan.
Tid: Måndagen den 30/6 kl 20.00 – 21.00.
Plats: Restaurang Maltfabriken, restaurangen i högskolans lokaler på Cramérgatan 3.

Värdig äldreomsorg | Ny rapportserie

Blogg, Välfärd & Demokrati, Värdig äldreomsorg

Arena Idé genomför under våren 2014 ett utredningsuppdrag på temat Värdig äldreomsorg på uppdrag av och i samarbete med fackförbunden Kommunal och Vision. Syftet är dels att fördjupa kunskapsbilden, dels att utveckla och konkretisera förslag på förändringar och utveckling inom äldreomsorgen. Rent konkret kommer projektet att resultera i tre rapporter, återpublicering av en essä om äldreomsorg samt spridning, seminarier och debatt kring […]

DET GEMENSAMMA | NY BOK FRÅN ARENA IDÉ

Blogg, Välfärd & Demokrati

I DET GEMENSAMMA – om den svenska välfärdsmodellen skriver Irene Wennemo initierat och inspirerande om det svenska välfärdssamhällets utveckling. Hon berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas. Läs mer ››

Eric Sundström i debatt om ny teknik i omsorgen

Allmänt, Blogg, Välfärd & Demokrati

Arena Idé Eric Sundström deltog på ett seminarium på temat “När farfar får Facebook – om ny teknik i omsorgen”. Seminariet är det fjärde i en seminarieserie arrangerad av Arena Idé tillsammans Ratio, Stiftelsen Leading Health Care, Swedish Medtech och LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Seminariets fokuserade på teknikens roll i äldreomsorgen. Hur ser framtidens äldre på […]

Styra eller styras?

Allmänt, Välfärd & Demokrati

Den gamla modellen från 1970-talet med offentliga monopol fungerade inte bra, men inte heller de marknadsmodeller som prövats härefter. Hur organiserar och styr vi välfärden i modell 3.0? Följa Arena Idés projekt.

Välfärdens framtida finansiering

Välfärd & Demokrati

I februari 2010 startade Arena Idés projekt Välfärdens framtida finansiering med ett seminarium där tre huvudteman behandlades. Det handlade om att det finns ett framtida finansiellt gap mellan behov och resurser, varför politiker på nationell nivå gör så olika bedömningar av frågans betydelse, samt behov och efterfrågan och om vem som avgör behoven. Bakgrunden är […]