Marknadsexperiment på NKS | Stor uppmärksamhet för Jesper Meijlings rapport

Arena Idé i medier

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och mycket höga konsultfakturor. Den organisationsmodell som utarbetats av en amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen Michael Porter, och presenterats under namnet ”värdebaserad vård”, har kritiserats för att den saknar vetenskapligt stöd. Men vad är ”värdebaserad vård” för något egentligen, och vad innebär det för sjukvården? Vad är det ”värdebaserade”? Det finns många frågor som behöver svar.

I en ny rapport från Arena Idé granskar Jesper Meijling det politiska syftet bakom införandet av “värdebaserad vård”. Rapporten har fått ett stort genomslag.

 

Syftet har dolts – NKS ett marknadsexperiment Jesper Meijlings debattartikel i SvD

Det är anmärkningsvärt att modellen med “värdebaserad vård” införs på försök när den inte ens utgår från den svenska vårdens problem och behov.

 

Siktet inställt på privatiserad vård | Veronica Palms ledare i Arbetet.

Det är inte ett misstag att Nya Karolinska blivit ett dyrt skandalbygge. Det är en ideologiskt betingad marknadsanpassning.

 

Nya Karolinska har betalat en kvarts miljard för ord | Jenny Maria Nilssons krönika i SvD

Typiskt för denna elit är att ekonomi och politik, beställare och upphandlare, privat och offentligt är intrasslat i vartannat genom släkt- och vänskapsband.