Migranters rättigheter i fokus för FN | Lisa Pelling skriver för Utrikespolitiska institutet

Arena Idé i medier, Lisa Pelling

I senaste numret av Utrikespolitiska institutets skriftserie “Världspolitikens dagsfrågor”,  skriver Arena idés utredningschef Lisa Pelling om arbetet med att skapa ett globalt ramverk för den internationella migrationen.

Läs om effekten av remitteringar, om demografiska gåvor och om hur migration och hållbar utveckling hör ihop.

Dagens värld är en värld i rörelse. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig år 2017 över 65 miljoner människor på flykt från sina hem. Flyktingarna är många, men antalet migranter är faktiskt ännu fler. 2017 fanns det 258 miljoner migranter i världen och mycket tyder på att antalet kommer att öka. Om alla migranter skulle bo i ett land skulle det landet vara världens femte största, efter Kina, Indien, USA och Indonesien, och större än Brasilien. Forskning visar att migrationen i bästa fall gynnar såväl migranterna själva, som de länder som de lämnar och de länder som tar emot dem. Men det saknas ännu ett internationellt regelverk. Ett sådant ska utarbetas vid FN:s första världskonferens om migration som hålls i Marocko i slutet av 2018.