Ojämlikhet och Europas topp 10 %

Rapporten Ojämlikhet och topp 10% i Europa är en unik studie av attityder och värderingar bland höginkomsttagare i fyra europeiska länder: Storbritannien, Spanien, Sverige och Irland.

Till skillnad från många andra studier av höginkomsttagare är den här studien fokuserad på den rikaste tiondelen, och inte på de 1% superrika. Topp 10% är en grupp som har stort inflytande på samhällsutvecklingen: det är avgörande för den som vill föra progressiv politik att förstå hur de tänker och resonerar.

Rapporten visar att topp 10% i de fyra studerade länderna

  1. förklarar ojämlikhet med meritokratiska berättelser
  2. anser att ojämlikhet skapar otrygghet
  3. menar att staten borde gripa in för att minska ojämlikheten
  4. uppelever att de superrika i topp 1% rikaste flyttar sig allt längre bort från resten av befolkningen.

Om rapportförfattarna

Rapporten Ojämlikhet och topp 10% i Europa är ett samarbete mellan Arena Idé (Sverige), Compass (Storbritannien), Fundación Alternativas (Spanien) och TASC, Think Tank for Action on Social Change (Ireland), med stöd av FEPS, Foundation for European Progressive Studies. Det svenska kapitlet är skrivet av Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Intervjuerna till det svenska kapitlet har gjorts av sociologerna Lena Sohl och Mikael Svensson.

Se även lanseringsseminariet med

Shana Cohen, chef för TASC
Danny Dorling, Halford Mackinder professor i geografi vid School of Geography and the Environment vid University of Oxford
Marcos Gonzalez Hernando, koordinator för projektet
Paul Gavan, senator Sinn Féin
Gerry Mitchell, medförfattare
Ged Nash, ekonomis-politisk talesperson för irländska Labour Party
Maria Joao Rodriguez, ordförande för FEPS, Foundation for European Progressive Studies

Se även Marcos Gonzalez Hernandos presentation av rapporten här