Rörelsejuridiken som motstånd

Om rörelsejuridikens roll i arbetet för social rättvisa.