Så påverkar digitaliseringen offentlig sektor

Frilansjournalisten Jenny Damberg har sammanfattat lärdomar från Arena Idé och Infobrukets konferens Vi tänkte inte på det – samtal om digitalisering inom offentlig sektor den 15 november 2022.

Innehåll: 

Tom Andersson: Hur kan digitaliseringen bli mer evidensbaserad? Vården som exempel.

Anna Spånt Enbuske och Simon Vinge: Så kan medarbetarnas inflytande över digitaliseringen öka.  

Linda Lindström, Fredrik Flodin, Per Olén, Daniel Melin: Vilken roll ska marknaden ha i digitaliseringen?

Jonas Söderström: Därför blir vi inte mer effektiva av digitaliseringen.

Rasmus Fleischer: Är integritet ett hot mot digitalisering?