Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat

Rapporten visar att kommunaliseringen av skolan var inte det systemskifte som ofta hävdas i skoldebatten. Det verkliga systemskiftet var marknadiseringen av skolsektorn.