Så kan EU arbeta för att minska klyftorna mellan fattiga och rika | Hanna Eklund skriver på DN Kultur

Arena Idé i medier, Blogg

Det europeiska samhället blir alltmer transnationellt samtidigt som politiska lösningar blir alltmer nationalistiska. Vi lever, tänker, röstar och arbetar över nationsgränser samtidigt som politik som vill koppla isär människor längs med nationsgränser ökar i popularitet.

Det här är samtidens mest akuta mismatch. Därför måste jämlikhetspolitiken uppdateras för att hänga med samhällsutvecklingen.

Läs hela essän på DN kultur.

Läs även Hanna Eklunds rapport Transnationell jämlikhetspolitik.