”Värdebaserad vård” är en marknadsanpassning av vården | Meijling intervjuas av Dagens Nyheter

Arena Idé i medier

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och mycket höga konsultfakturor. Den organisationsmodell som utarbetats av en amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen Michael Porter, och presenterats under namnet ”värdebaserad vård”, har kritiserats för att den saknar vetenskapligt stöd. Men vad är ”värdebaserad vård” för något egentligen, och vad innebär det för sjukvården? Vad är det ”värdebaserade”? Det finns många frågor som behöver svar.

I en ny rapport från Arena Idé granskar Jesper Meijling det politiska syftet bakom införandet av “värdebaserad vård”. Dagens Nyheters journalister Lisa Röstlund och Anna Gustafsson har intervjuat Jesper Meijling om rapporten och dess slutsatser.

Jesper Meijling, som studerat BCG:s powerpoint-presentationer om modellen och sjukhusledningens externa information om den, anser att informationen om värdebaserad vård har varit undermålig både inom och utanför sjukhuset.

– Sammantaget har omständigheter kring modellen underkommunicerats. Man har luddigt talat om ”värdet för patienten” och inte beskrivit de ekonomiska styrmedlen som är basen. Man har inte i tillräcklig utsträckning förklarat modellens grundläggande drag.

Meijling lyfter diagnosuppdelningen, behandlingsflöden och det som han menar är den underliggande logiken: marknadsorganisering och konkurrens – en förberedelse för att privata aktörer lättare ska kunna komma in.

 

 

Relaterad läsning

Hur ska en förstå haveriet Nya Karolinska? – Lisa Pelling, Dagens Arena

Läkarna kostar skjortan – Sonia Ericstam, NSD