Ofrivillig ensamhet: ett växande folkhälso- och samhällsproblem

Hur kan vi arbeta för att bekämpa ensamhet i Sverige?