Seminarium Ofrivillig ensamhet: ett växande folkhälso- och samhällsproblem

13 Feb 2019 12:00 - 13 Feb 2019 13:00
ABF Stockholm, Sveavägen 41
Välkommen på lunchseminarium onsdag den 13 februari
Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som rökning och övervikt. Alla behöver känna tillhörighet och gemenskap med andra för att må bra. Undersökningar visar att många i Sverige lider av ensamhet, både yngre och äldre personer.

Storbritannien har arbetat effektivt mot ensamhet i flera år och den brittiska regeringen publicerade i oktober Storbritanniens strategi mot ensamhet, A connected society: a strategy for tackling loneliness. I denna strategi har alla i samhället en viktig roll att spela: både offentlig och privat sektor, politiker, ideella organisationer, näringsliv, samt enskilda individer och grupper.

Vad kan Sverige lära av Storbritannien? Hur skulle vi kunna arbeta för att bekämpa ensamhet i Sverige?

Välkomstord: Kerstin Thelander, initiativtagare.

Inledning: Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna samt senior forskare på Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Kommentarer:
Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.
Karin Rågsjö, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé.

Seminariet arrangeras tillsammans med Nätverket Gemensam Välfärd.

Tid och plats: Onsdag 13 februari kl 12-13. Lunchmacka serveras från kl 11.30.
ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Workshop kl 13-14
Är du eller din förening/organisation intresserad av att arbeta vidare med frågor som rör ofrivillig ensamhet?  I direkt anslutning till seminariet hålls en workshop där vi tar tag i frågan: “Hur går vi vidare?”. Om du vill delta, anmäl dig till lisa.pelling@arenagruppen.se
Varmt välkommen!