German Bender

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor. Förutom planering och samordning av sitt programområde kommenterar han arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang.

German Bender är en skarp skribent och moderator, med många års erfarenhet av utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor från bland annat TCO, där han arbetat som utredare, och LO, där han varit talskrivare och politisk sekreterare. I grunden är han utbildad journalist och civilingenjör, med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad och journalistik.