German Bender

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor. Förutom planering och samordning av sitt programområde, skriver han rapporter, artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang.

German Bender är en skarp skribent och moderator, med många års erfarenhet av utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor från bland annat TCO, där han arbetat som utredare, och LO, där han varit talskrivare och politisk sekreterare. I grunden är han utbildad journalist och civilingenjör, med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad och journalistik.