Om Arena Idé

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Arena Idés grundläggande värderingar är jämlikhet, jämställdhet, demokrati och frihet.

Verksamheten består huvudsakligen i utgivning av rapporter, podcaster, böcker och skrifter, samt anordnande av seminarier och debatter.

Vi som arbetar på Arena Idé är Lisa Pelling, German Bender, Håkan A Bengtsson, Helena Eitrem, Ola Bo Larsson och Daniel Lind.

Arena Idé genomför egna analyser och utredningar, men samarbetar också med externa experter. För detta har vi knutit till oss ett stort antal forskare, utredare och andra skribenter.

Arena Idés finansiärer är huvudsakligen fackförbund inom LO, TCO och Saco. Vi är fackföreningsnära och utgår från ett löntagarperspektiv. Vi är självständiga och fria att planera och genomföra vår verksamhets innehåll och inriktning.

Lisa Pelling är sedan år 2021 chef för Arena Idé. Hon har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet och har tidigare bland annat varit sakkunnig på Utrikesdepartementet. Lisa är ledarskribent på Dagens Arena och ofta anlitad som kommentator, bland annat återkommande i SVT Morgonstudion, Sveriges Radios God morgon, världen! och Kvartals podd Veckopanelen. Sedan 2013 har hon varit utredningschef på Arena Idé med programansvar för välfärds- och demokratifrågor. Under 2021 är hon aktuell med en ny bok, Det svenska missnöjet.

– Arena Idé är den enda tankesmedjan som har stöd från den breda fackföreningsrörelsen genom såväl förbund inom LO som tjänstemanna- och akademikerförbund. Det ger oss ett stort ansvar och en unik möjlighet att påverka den politiska debatten och dagordningen på ett systematiskt och långsiktigt sätt, säger Lisa.

– Vi ska fortsätta ha både tyngd och genomslag, genom att vara seriösa och forskningsbaserade och samtidigt skapa uppmärksamhet kring de frågor vi arbetar med.

Lisa nås på lisa.pelling@arenagruppen.se eller telefon 073-654 13 16.
Ladda ner pressbild på Lisa Pelling

German Bender är sedan år 2021 utredningschef med särskilt ansvar för arbetsmarknad och utbildningspolitik. Han har över ett decenniums erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare och opinionsbildningsansvarig. I grunden är German utbildad journalist (JMK) och civilingenjör (KTH). Inom ramen för sitt arbete på Arena Idé doktorerar han även på Handelshögskolan i Stockholm med forskning om fackligt inflytande, algoritmer och lönebildning. Läs mer om Germans forskning här.

– Som utredningschef vill jag fokusera på två saker: att ännu tydligare lyfta fram det fackliga perspektivet och att stärka den redan gedigna forskningsförankringen i Arena Idés arbete.

– Jobben blir alltmer påverkade av algoritmer och artificiell intelligens. Hur man kan påverka den utvecklingen är en avgörande strategisk fråga för facken och något jag studerar i min forskning.

German nås på german.bender@arenagruppen.se eller telefon 070-202 31 11.
Högupplösta pressbilder på German Bender

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen och arbetar med progressiv idéutgivning kopplad till ekonomi, arbetsliv, demokrati och välfärd. Håkan nås på hakan.bengtsson@arenagruppen.se eller 073-654 13 00.

Helena Eitrem är kommunikatör för tankesmedjan, och har en lång erfarenhet av att kommunicera samhällsfrågor. Helena nås på helena.eitrem@arenagruppen.se eller telefon 073-654 13 13.

Daniel Lind är forskningsledare för Produktivitetskommissionen, ett treårigt initiativ av Facken inom Industrin. Daniel har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har under den här tiden forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin. Daniel nås på daniel.lind@arenagruppen.se eller telefon 073-654 13 67. 

Ola Bo Larsson är kultur- och folkbildningsansvarig och programledare för Folkbildningspodden. Ola har en lång yrkeserfarenhet från folkbildningen med flera förtroendeuppdrag. Senast har han varit chef och rektor för Jakobsbergs folkhögskola. Ola nås på ola.larsson@arenagruppen.se eller telefon 070-357 38 14.

Vill du praktisera hos oss? Klicka här.

Under våra snart 20 år som tankesmedja har vi upparbetat ett omfattande internationellt nätverk med tyngdpunkt i Europa. Här är några av dem som ingår i nätverket:

 

    

 

     

Via Innovation in Politics Institute samarbetar vi även med dessa: