Om Arena Idé

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. En del av Arenagruppen.

Våra grundläggande värderingar är jämlikhet, jämställdhet, demokrati och frihet.

Verksamheten består huvudsakligen i utgivning av rapporter, podcaster, böcker och skrifter, samt anordnande av seminarier och debatter.

Vi som arbetar på Arena Idé är German Bender, Helena Eitrem, Lisa Pelling och Sandro Scocco. Läs mer om oss.

Vi genomför egna analyser och utredningar, men samarbetar också med externa experter. För detta har vi knutit till oss ett stort antal forskare, utredare och andra skribenter.

Arena Idés finansiärer är huvudsakligen fackförbund inom LO, TCO och Saco. Vi är fackföreningsnära och utgår från ett löntagarperspektiv. Vi är självständiga och fria att planera och genomföra vår verksamhets innehåll och inriktning.

Under våra snart 20 år som tankesmedja har vi upparbetat ett omfattande internationellt nätverk med tyngdpunkt i Europa. Här är några av dem som ingår i nätverket:

    

     

Via Innovation in Politics Institute samarbetar vi även med dessa: