Böcker

Antirasismer och antirasister

av Anders Neergaard, Diana Mulinari, Hansalbin Sältenberg, Karin Krifors

24 forskare skriver om hur motståndet mot olika former av rasism bedrivs och förkroppligas bland grupper av människor som på ett mängd sätt, ofta motsägelsefullt, sällan framgångsrikt, men alltid envist och framåtblickande, drömmer bortom rasismer. Antologin illustrerar antirasismens bredd, men analyserar också dess problem och svagheter. Texter inspirerade av bland annat anti-, post- och dekoloniala […]


LÄS MER

Livet som pågår här

av Lisa Pelling, Marika Palmér Rivera

Den här boken bygger på drygt tvåhundra samtal med människor runt om i Sverige, i småorter och på den svenska landsbygden. Människor som ofta används som slagträn i debatten, men sällan själva får komma till tals själva. Nu står de här bygderna inför en ny omställning.


LÄS MER

Att trolla med knäna

av Josef Pallas, Elena Raviola, Barbara Czarniawska

Den 5 maj 2023 deklarerade WHO att Covid-19-pandemin äntligen var över. Under under den drygt tre år långa pandemi smittade viruset 765 miljoner människor världen över, varav nästan 7 miljoner dog. Världens länder och deras sjukvårdssystem fick under pandemins tre långa år göra sitt yttersta för att minimera antal smittade och avlidna. Men att skydda […]


LÄS MER

Om kompromiss

av Claes-Mikael Ståhl

Våra liv är kantade av konflikt. Motsättningar finns överallt – från politiken och arbetsplatsen till vardagen och i hemmet. Lösningen på motsättningar är nästan alltid en kompromiss, och den här boken handlar om hur kompromiss kan bli verklighet. Samlevnad med motståndaren – och alla dem vi inte gillar – har i alla tider varit en […]


LÄS MER

Drömmar och kamp : kvinnnohögskolans väg från då till nu

av Eva Nikell

I Drömmar och kamp Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu får vi möta några av de kvinnor som satt sin prägel på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och det moderna Sveriges kvinnokamp, feminism och hbtqi-rörelse. Vi får följa 1970-talets kollektiva kamp, drömmen om en folkhögskola och starten av densamma fram till dagens kvinnofolkhögskola. Drömmar och kamp berör allt från pedagogik, ledningsfrågor […]


LÄS MER

LO och arbetarrörelsens kris

av

I år fyller LO 125 år. Jubileet väcker frågor. Att LO försvagats och marginaliserats som samhällskraft står klart. Hur har LO hamnat där? Centralt är vad som hände under den nyliberala marknadsfundamentalismens genombrott i slutet av 1900-talet. Skildringen av arbetarrörelsens reträtter under dessa år har mest handlat om SAP, medan LO:s roll hamnat i skuggan. […]


LÄS MER

Dyrtider

av Elinor Odeberg

Hur dyrt får det bli egentligen? Inflationen i Sverige är den högsta på över tre decennier. Som enda svar har Riksbanken höjt räntorna i historiskt hög takt. Tanken är att om vi får mindre pengar att spendera, så ska det hålla tillbaka prisökningarna. Men måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Nej, menar Elinor […]


LÄS MER

Riggat

av Petter Larsson

“Årets svenska fackbok” – Dagens ETC Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa. Vi har fått lära oss att ojämlikhet är rättvist. Den som lyckas förtjänar sin framgång, den som misslyckas har inte ansträngt sig. I meritokratins Sverige är klassresan möjlig för alla som arbetar hårt. I själva verket har den sociala rörligheten […]


LÄS MER

Försäkringsvärlden

av Håkan Svärdman

Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, som äger en tredjedel av världens förmögenhet. De allra största bolagen har tillgångar som motsvarar mer än tio gånger den svenska statens utgifter. Men hur mycket vet vi egentligen om försäkringsbranschen? Vad var drivkrafterna som fick människor att lägga tid, engagemang och inte minst pengar på just försäkring? Varför och […]


LÄS MER

När det omöjliga blir möjligt – hur kriser förändrar politiken

av Irene Wennemo

Hur kan det politiskt omöjliga plötsligt bli, inte bara möjligt, utan också efterlängtat? Det kan vara när Sverige tvärvände om Natomedlemskapet. Efter 200 år med hyllad alliansfrihet svängde två av riksdagens största partier på ett par månader. Det kan vara när alla partier accepterade att ta emot flyktingar från Ukraina, trots att de flesta skulle […]


LÄS MER

Det var någonting med fjärilar

av Erik Nilsson

Det var någonting med fjärilar – Reflektioner om demokrati och styrning Erik Nilsson har över 30 års erfarenhet av styrning av offentlig verksamhet, både som politiker och tjänsteman. Han har bland annat varit statssekreterare på utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, skolchef i Botkyrka och skolborgarråd i Stockholm. Det var någonting med fjärilar är en bok med roliga, sorgliga, arga […]


LÄS MER

Radikaliserad konservatism

av Natascha Strobl

Många politiska ideologier genomgår en kris. Det gäller inte minst konservatismen. Partier i mitten och till höger måste välja om de ska bli mer öppna och progressiva, eller om de ska anpassa sig till de växande högerradikala rörelserna. Många har valt det senare. Det vi har att göra med är ett nytt fenomen: en radikaliserad […]


LÄS MER

Vad får du för skolpengarna?

av Johan Enfeldt

Debatten om valfrihet och vinster i skolan går på högvarv, men hur fungerar skolmarknaden egentligen? Och vad innebär skolsegregation? I denna bok får du lära dig om skolsystemet och skolmarknaden. Det är mer komplext än frågor om valfrihet och vinst. Genom en sinnrik kombination av regler och praxis har vi nämligen skapat ett skolsystem vars […]


LÄS MER

Distriktsläkaren

av Bengt Järhult

Vad hände på den resa som började med sjukronorsreformen 1970? Som fortsatte med framväxten av arbete i vårdlag och läkare med socialmedicinskt områdesansvar och beslutet att ge alla en fast egen allmänläkare och som landade i dagens annonskampanjer från nätläkarbolag som uppmanar oss att konsumera dyra, ofta onödiga, men skattefinansierade läkarinsatser? Hur gick det till?  […]


LÄS MER

Honorine Hermelin

av Lena Eskilsson

År 2021 var det 100 år sedan Sveriges kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. År 1922 genomfördes urkursen vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola. Fram till år 1954 deltog över 2 000 kvinnor i kurser på skolan. I den här skriften får vi en inblick i de idéer och tankar som låg till grund […]


LÄS MER

Feminism på riktigt

av Lina Stenberg

Allt fler svenskar vill ha ett jämställt samhälle för kvinnor och män. Partierna har svarat genom att lansera mer jämställdhetspolitik. Satsningar och förslag som utgår från partiernas egna definitioner av vad jämställdhet är. Den här boken granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Vad leder politiken till? Vem vinner på den? Har partierna en politik för feminism på riktigt? […]


LÄS MER

Ingen tid för illusioner

av Kajsa Borgnäs

Under 2020-talet kommer det att avgöras om vi lyckas nå våra klimatmål. Det är nu vi måste få den teknik, de marknader och de politiska beslutsprocesser på plats som vi vill ska dominera samhället efter 2050. Vi har redan tagit första viktiga steg. Men vi står inför stora målkonflikter och svåra val, gemensamt och som […]


LÄS MER

Det svenska missnöjet

av Lisa Pelling, Johanna Lindell

Köp boken hos Bokus Tankesmedjan Arena Idé har knackat dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i kök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ljusnarsberg till hyreshusområdet i Sandvången. Det […]


LÄS MER

Jämlik vård – en handlingsplan

av Lisa Pelling, Göran Dahlgren

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva […]


LÄS MER

Kris! Från Estonia till Corona

av Sverker Sörlin

”Den pandemi som rasar i världen är på många sätt unik, inte minst i sin globala och totala omfattning. Men den delar också många egenskaper med andra kriser.” I Kris! Från Estonia till Corona sätter idéhistorikern Sverker Sörlin in coronakrisen i ett större historiskt sammanhang – vad är en kris, hur ska vi förstå kriser […]


LÄS MER

Bostadsojämlikhet

av Carina Listerborn

Bostadsmarknaden i Sverige kan beskrivas på två helt olika sätt. Den erbjuder å ena sidan attraktiva boenden där man kan välja och vraka efter egna önskemål, och å andra sidan en verklighet där man var eller varannan månad måste hitta någonstans att bo – ett rum eller en säng i andra eller tredje hand. Vi har […]


LÄS MER

Vad krävs för att rädda demokratin?

av Ingemar Lindberg, Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson

För första gången sedan 1930-talet är demokratin utmanad i vår del av världen. Vad är det som orsakar den populistiska störtvågen? Och hur kan demokratins självförsvar mobiliseras? Svaret är inte mer ekonomisk liberalism, hävdar författarna i Vad krävs för att rädda demokratin? Den nyliberala tilltron till marknadens självreglering har havererat. Läran saknar svar på vår tids frågor […]


LÄS MER

Rätten till rättvisa

av Petra Hall, Lisa Pelling

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.


LÄS MER

Bildning – då, nu, sen

av

”Att bildning är att skaffa sig helhetsuppfattning, kliva ur sin minsta sfär och sätta sig i kontakt med levande och döda – nu och i historien – är en tanke som författarna verkar vara överens om.”
Göteborgs-Posten


LÄS MER

Hälsing och förnyare

av Håkan A Bengtsson

Kenth Högström var en person med en stark personlighet. Han äntrade talarstolen med såväl stil som talang. Man lyssnade till Kenth. Allt det där lever kvar i mångas minne. Men även dessa minnen falnar och flagnar.


LÄS MER

Integrationen och arbetets marknad

av Jennie K Larsson

2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med den så kallade etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Då blir Arbetsförmedlingen ansvarig myndighet för flyktingmottagandet och privata företag ges en större roll i utförandet av politiken. Följden blir ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt genomgripande organisatoriska förändringar.


LÄS MER

Unga och politik

av Ylva Bergström

Hur ser villkoren ut i dag för ungas politiska intresse, engagemang och tillit till politik? I Unga och politik kartlägger Ylva Bergström hur ungdomar med olika socialt ursprung, i skilda utbildnings- och uppväxtmiljöer, ser på samhällsfrågor och politik, den egna skolgången och framtiden.


LÄS MER

Ledartröja eller tvångströja?

av Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg

Avtalsrörelsen 2016 blir ett test av modellens förmåga till anpassning och överlevnad, skriver Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i sin skildring av den så ofta dödförklarade modellen för lönebildning. Utifrån sina mångåriga erfarenheter från bevakning av arbetsmarknaden försöker de identifiera de utmaningar som lönebildningen står inför. De har skärskådat historien för att förstå hur […]


LÄS MER

Klickokratin

av Ulrika Kärnborg

Reporterjobbet är inte något framtidsyrke, det vet alla vid det här laget. Men de kraftigt förändrade förutsättningarna för journalisterna är mer än en branschfråga. Vad betyder utvecklingen mot färre tidningar, bantade redaktioner och suget efter »klickmonster« för demokratin och samhällsutvecklingen?


LÄS MER

Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen

av Irene Wennemo

I Det gemensamma skriver Irene Wennemo initierat och inspirerande om det svenska välfärdssamhällets utveckling. Hon berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas.


LÄS MER