Kalender

17
Jun

Webbinarium Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

Sedan år 2000 har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat från 103 000 till 680 000 år 2020. De privata sjukvårdsförsäkringarna bidrar väldigt lite till att finansiera den vård som erbjuds i Sverige. Samtidigt har de en stor påverkan på hur sjukvården fungerar. Om utvecklingen fortsätter ökar risken för ett än mer ojämlikt sjukvårdssystem. Det är inte […]


LÄS MER
17
Jun

Webbinarium Flyttmönster och boendesegregation

Med forskaren Andreas Alm Fjellborg, Ebba Östlin (S) och Malin Danielsson (L) Den svenska bostadsmarknaden har blivit mer segregerad de senaste decennierna.  Det är slutsatsen av en ny rapport av Andreas Alm Fjellborg för Bostad 2030, som undersöker flyttningsmönster mellan år 1996 och 2014. Flyttningar sker mer inom eller mellan socioekonomiskt liknande områden och det […]


LÄS MER
15
Jun

Webbinarium Fritt Fall – om kulturarbetares tillgång till krisstöd under pandemin

Kulturarbetare och konstnärer har haft svårt att få tillgång till de generella krisstöd som införts under pandemin, inte minst det omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som blev verklighet i höstas. Vi frågar oss varför omsättningsstödet bara kan sökas av dem som haft en omsättning på minst 180 000 kr, när detta belopp exkluderar en väldigt stor […]


LÄS MER
10
Jun

Webbinarium Putins värsta fiende

Aleksej Navalnyj framstår allt mer som det främsta hotet mot Putins makt i Ryssland. Först utsattes han för ett mordförsök. Sedan försökte man förvandla honom till ännu en marginaliserad regimkritiker i exil. Men han återvände till Ryssland. Varför är Vladimir Putin rädd för Aleksej Navalnyj? Vem är egentligen Navalnyj och vilka är hans anhängare? Det […]


LÄS MER
8
Jun

Webbinarium Vad kommer marknadshyror i nyproduktionen att leda till?

Förslaget att införa marknadshyror i nyproduktionen av hyresrätter är ett resultat av att januariavtalet träffades mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna 2019. Nu har ett utredningsförslag presenterats som ger fastighetsägarna rätt att själva sätta hyrorna utan att förhandla med sin motpart. Vad innebär förslaget i praktiken och vilka effekter får det? Kommer det att leda […]


LÄS MER
2
Jun

Webbinarium Kollektivhus – en blind fläck i bostadspolitiken?

Välkommen till ett webbinarium om kollektivhus som boendeform Intresset för att bo i kollektivhus växer. Att ha en egen lägenhet men dela sociala och kreativa ytor lockar alla åldrar. Arena Idés nya rapport Kollektivhus och tanter fokuserar på den grupp som allra helst vill flytta till gemenskap, men ofta inte kan få lån på banken […]


LÄS MER
31
maj

Webbinarium Hur skapar vi full sysselsättning efter corona?

Med Christer Persson, fristående utredare och författare, Stefan Carlén, chefsekonom fackförbundet Handels, Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom och Lars Engqvist, tidigare statsråd. Presentation av boken Sysselsättningskoden – vägen till full sysselsättning bortom corona med författarna Christer Persson och Stefan Carlén. Något händer med ett samhälle som under lång tid präglas av hög arbetslöshet. Individer drabbas, livschanser […]


LÄS MER
28
maj

Webbinarium ”Saknar asylskäl” – myten om den rättssäkra asylprövningen

Illustration: Mattias Elftorp Välkommen till ett samtal om situationen för unga asylsökande ”Flyktingkrisen” är ett ord som flitigt används men sällan ges en mera precis innebörd. I bokprojektet Den onödiga flyktingkrisen ser författarna de asylsökandes situation som en djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger brister i rättssäkerheten. Projektet syftar till att lyfta fram fakta […]


LÄS MER
27
maj

Webbinarium Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

Syftet med webbinariet är att klargöra hur trygghetssystemen för kulturarbetarna fungerat under pandemin. Vad görs nu? Hur ser framtiden ut för Sveriges kulturarbetare? Kultursektorn har drabbats mycket hårt av coronarestriktionerna med en minskad inkomst på 80-100% under 2020 som följd. Främst de med enskild firma har fått begränsad tillgång till krisstöden. Många har också fått […]


LÄS MER
27
maj

Webbinarium Läget i Taiwan

Taiwan uppmärksammas inte så ofta i vår del av världen. Men mot bakgrund av utvecklingen i regionen och inte minst Kinas agerande i Hong Kong, riktas blickarna nu allt oftare mot Taiwan. Är den okända demokratin Taiwan hotad? Arena idé har tidigare redan uppmärksammat frågan och gett ut Jojje Olssons bok Taiwan – den okända […]


LÄS MER
26
maj

Webbinarium Kampen om Sverige: Från socialism till nyliberalism

Om den ideologiska samhällsutvecklingen från sent sextiotal fram till våra dagar Den nya boken Kampen om Sverige – Från socialism till nyliberalism belyser hur Sverige formats av vänstervågen på 60- och 70-talet och näringslivets senare mobilisering under 80-talet. Hur kriser genom historien öppnat upp för både nya ideologiska tankesätt och politiska beslut. Med utgångspunkt i sin bok, kommer Mike […]


LÄS MER
12
maj

Webbinarium Ådalen 1931 – Kampen om historien

Den militära truppens beskjutning av ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen den 14 maj 1931 var den mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige vid 1930-talets ingång. Det har i år gått 90 år sedan de ödesdigra skotten föll. Skotten i Ådalen förändrade villkoren på svensk arbetsmarknad och kastade om politiska mönster och lojaliteter i svensk […]


LÄS MER
11
maj

Webbinarium Ekocid och cirkulär ekonomi

För att lyckas nå de globala klimatmålen behöver vi göra en radikal omställning av hur vi producerar och konsumerar. Vi behöver gå ifrån den linjära ekonomin, med överdriven konsumtion och slit och släng, mot en cirkulär ekonomi som bygger på återbruk och en mer jämlik fördelning av resurser. Hur kan en ekocidlagstiftning spela en roll […]


LÄS MER
10
maj

Webbinarium Vad står på spel på FN:s klimattoppmöte?

Den 1–12 november samlas världens länder på nästa stora klimattoppmöte – COP26 – i Glasgow. Mötet är det femte sedan världen kom överens om Parisavtalet och att hålla den globala temperaturhöjningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Och bara det senaste året har mycket hänt. USA är tillbaka i avtalet och har […]


LÄS MER
7
maj

Webbinarium Samhällsbygget Gårdsten – Från utanförskap till framgång

Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Bostadsområdet Gårdsten i Göteborg trotsade fördomar om vad som var möjligt, och genom Tapio Salonens bok kan vi få en förståelse av vad som ledde fram till den utvecklingen. Vad kan vi dra för politiska slutsatser av samhällsbygget Gårdsten? Gårdsten visar att det går att vända en […]


LÄS MER
5
maj

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Bengt Järhult, distriktsläkare

Vad händer med den nära vården när den inte längre styrs av behov, utan av vinstintressen? Hör Bengt Järhult, distriktsläkare vid vårdcentralen i Ryd. Den svenska hälso- och sjukvårdslagen säger att medicinska behov ska styra vem som får vård, inte efterfrågan eller köpkraften hos patienten. “Lagarna gäller läkare/sköterskor när vi möter individuella patienter – men […]


LÄS MER
4
maj

Webbinarium Äldreomsorgsarbetare på coronakrisens frontlinje

Hur kan vi omvandla deras erfarenheter till bättre omsorg och bättre arbetsvillkor? Vi är stolta att i samarbete med Kommunal, European Public Service Unions, Foundation for European Progressive Studies och Friedrich-Ebert Stiftung bjuda in till ett halvdagswebbinarium om äldreomsorgsarbetares erfarenheter och villkor under pandemin. Under eventet kommer rapportserien På coronakrisens frontlinje: erfarenheter från äldreomsorgspersonal i […]


LÄS MER
29
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Roya Hakimnia

Om primärvården i socialt utsatta områden med Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm. I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling möjligheter att stärka primärvården i storstädernas låginkomstområden. Från avgiftsfri primärvård och ett lägre antal listade patienter per läkare, till större möjligheter att arbeta uppsökande och […]


LÄS MER
29
Apr

Webbinarium Därför var 2020 ett historiskt år för facken

Professor Anders Kjellberg om ett omvälvande år. I en ny rapport presenterar professor Anders Kjellberg helt ny statistik om facklig organisering och en analys av facken och partsmodellen under 2020, som var ett exceptionellt år för den svenska arbetsmarknadsmodellen. För första gången sedan mitten av 1990-talet ökade den fackliga organisationsgraden, på grund av coronapandemin. Samtidigt […]


LÄS MER
28
Apr

Webbinarium Från arbetets horisont – Arbetarhistoria

Från arbetets horisont – Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen Två seminarier kommer hållas kring antologin Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen. Under första seminariet behandlas temat arbetarhistoria. En diskussion kommer föras om den kritiska forskningen i dialog med arbetarrörelsen – erfarenheter och framtida […]


LÄS MER
23
Apr

Webbinarium Varför får vi färre behöriga lärare i skolan?

Johan Enfeldt om sin nya rapport. En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan samma intäkter. Detta är en grundläggande orsak till att andelen obehöriga lärare ökar. Det visar Arena Idés nya rapport ”Därför får vi fler obehöriga lärare”. Rapporten visar också att bristen på behöriga lärare är särskilt stor i socialt utsatta områden […]


LÄS MER
22
Apr

Webbinarium Bara för de rika

Hur kommer marknadshyror att påverka hyresnivåerna i Stockholm? Kravet på marknadshyror framförs regelbundet som ett sätt att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Det hävdas att marknadshyror kommer att leda till att det byggs mer. Utbudet kommer därmed att möta efterfrågan och jämvikt uppstår på bostadsmarknaden. Och att det i sin tur leder till att alla […]


LÄS MER
22
Apr

Webbinarium Hur ser det svenska missnöjet ut?

Lisa Pelling och Johanna Lindell berättar utifrån trehundra intervjuer. Tankesmedjan Arena Idé har knackat dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Boken Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i kök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ljusnarsberg till […]


LÄS MER
16
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med John Lapidus

Om privata sjukvårdsförsäkringar med John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och författare till boken Vårdstölden. I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling behovet av att skilja offentligt och privat finansierad vård. I dag har drygt 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Privatfinansierade patienter får en snabbare väg – en […]


LÄS MER
13
Apr

Webbinarium Axel Törneman, Bohemliv och Modernitet

En pågående utställning på Thielska Galleriet Föreläsare är Adam Korpskog, curator för utställningen, konsthistoriker som har ägnat sig åt Törnemans konstnärskap i tio års tid. Dramatiska kompositioner och motiv i skarpa färger utmärker Axel Törnemans (1880-1925) konstnärskap. Vid debuten 1905 var hans måleri fyllt av sekelskiftets tidsanda och ansågs företräda ett nytt årtionde. Under en […]


LÄS MER
9
Apr

Webbinarium Ekocid – fred och gemensam säkerhet

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen? Sambandet är tydligt – risken för våld ökar på platser där människors livsmiljöer hotas. Allvarlig miljöförstöring och ett mer instabilt klimat har bidragit till […]


LÄS MER
8
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Anna Nergårdh

Om regeringens utredning för god och nära vård med Anna Nergårdh. Anna Nergårdh har sedan 2017 lett den omfattande utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett […]


LÄS MER
26
Mar

Webbinarium Ekocid och rättvis omställning

Vi är mitt uppe i en ekologisk kris som påverkar hela jordens klimat, där mänskliga aktörer systematiskt förstör naturen. Detta är i dag fullt lagligt. Genom att lagstifta om ekocid skulle man göra storskalig miljöförstörelse till ett internationellt brott. Det skulle sätta nya ramar för vilka mänskliga aktiviteter vi kan godta – inom planetens gränser […]


LÄS MER
25
Mar

Webbinarium Äldreomsorgsarbetare på coronakrisens frontlinje i Skottland

Bild: Greig Kelbie, UNISON Scotland Precis som i Sverige har coronapandemin synliggjort stora brister inom äldreomsorgen i Skottland. Man misslyckades med att testa och spåra smittan, liksom att förse personalen med skyddsutrustning, med förödande konsekvenser för både personalen och de äldre. Hör om hur fackförbundet UNISON hanterade krisen genom att organisera sig och förhandla om […]


LÄS MER