Kalender

27
maj

Webbinarium Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

Syftet med webbinariet är att klargöra hur trygghetssystemen för kulturarbetarna fungerat under pandemin. Vad görs nu? Hur ser framtiden ut för Sveriges kulturarbetare? Kultursektorn har drabbats mycket hårt av coronarestriktionerna med en minskad inkomst på 80-100% under 2020 som följd. Främst de med enskild firma har fått begränsad tillgång till krisstöden. Många har också fått […]


LÄS MER
27
maj

Webbinarium Läget i Taiwan

Taiwan uppmärksammas inte så ofta i vår del av världen. Men mot bakgrund av utvecklingen i regionen och inte minst Kinas agerande i Hong Kong, riktas blickarna nu allt oftare mot Taiwan. Är den okända demokratin Taiwan hotad? Arena idé har tidigare redan uppmärksammat frågan och gett ut Jojje Olssons bok Taiwan – den okända […]


LÄS MER
26
maj

Webbinarium Kampen om Sverige: Från socialism till nyliberalism

Om den ideologiska samhällsutvecklingen från sent sextiotal fram till våra dagar Den nya boken Kampen om Sverige – Från socialism till nyliberalism belyser hur Sverige formats av vänstervågen på 60- och 70-talet och näringslivets senare mobilisering under 80-talet. Hur kriser genom historien öppnat upp för både nya ideologiska tankesätt och politiska beslut. Med utgångspunkt i sin bok, kommer Mike […]


LÄS MER
12
maj

Webbinarium Ådalen 1931 – Kampen om historien

Den militära truppens beskjutning av ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen den 14 maj 1931 var den mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige vid 1930-talets ingång. Det har i år gått 90 år sedan de ödesdigra skotten föll. Skotten i Ådalen förändrade villkoren på svensk arbetsmarknad och kastade om politiska mönster och lojaliteter i svensk […]


LÄS MER
11
maj

Webbinarium Ekocid och cirkulär ekonomi

För att lyckas nå de globala klimatmålen behöver vi göra en radikal omställning av hur vi producerar och konsumerar. Vi behöver gå ifrån den linjära ekonomin, med överdriven konsumtion och slit och släng, mot en cirkulär ekonomi som bygger på återbruk och en mer jämlik fördelning av resurser. Hur kan en ekocidlagstiftning spela en roll […]


LÄS MER
10
maj

Webbinarium Vad står på spel på FN:s klimattoppmöte?

Den 1–12 november samlas världens länder på nästa stora klimattoppmöte – COP26 – i Glasgow. Mötet är det femte sedan världen kom överens om Parisavtalet och att hålla den globala temperaturhöjningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Och bara det senaste året har mycket hänt. USA är tillbaka i avtalet och har […]


LÄS MER
7
maj

Webbinarium Samhällsbygget Gårdsten – Från utanförskap till framgång

Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Bostadsområdet Gårdsten i Göteborg trotsade fördomar om vad som var möjligt, och genom Tapio Salonens bok kan vi få en förståelse av vad som ledde fram till den utvecklingen. Vad kan vi dra för politiska slutsatser av samhällsbygget Gårdsten? Gårdsten visar att det går att vända en […]


LÄS MER
5
maj

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Bengt Järhult, distriktsläkare

Vad händer med den nära vården när den inte längre styrs av behov, utan av vinstintressen? Hör Bengt Järhult, distriktsläkare vid vårdcentralen i Ryd. Den svenska hälso- och sjukvårdslagen säger att medicinska behov ska styra vem som får vård, inte efterfrågan eller köpkraften hos patienten. “Lagarna gäller läkare/sköterskor när vi möter individuella patienter – men […]


LÄS MER
4
maj

Webbinarium Äldreomsorgsarbetare på coronakrisens frontlinje

Hur kan vi omvandla deras erfarenheter till bättre omsorg och bättre arbetsvillkor? Vi är stolta att i samarbete med Kommunal, European Public Service Unions, Foundation for European Progressive Studies och Friedrich-Ebert Stiftung bjuda in till ett halvdagswebbinarium om äldreomsorgsarbetares erfarenheter och villkor under pandemin. Under eventet kommer rapportserien På coronakrisens frontlinje: erfarenheter från äldreomsorgspersonal i […]


LÄS MER
29
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Roya Hakimnia

Om primärvården i socialt utsatta områden med Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm. I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling möjligheter att stärka primärvården i storstädernas låginkomstområden. Från avgiftsfri primärvård och ett lägre antal listade patienter per läkare, till större möjligheter att arbeta uppsökande och […]


LÄS MER
29
Apr

Webbinarium Därför var 2020 ett historiskt år för facken

Professor Anders Kjellberg om ett omvälvande år. I en ny rapport presenterar professor Anders Kjellberg helt ny statistik om facklig organisering och en analys av facken och partsmodellen under 2020, som var ett exceptionellt år för den svenska arbetsmarknadsmodellen. För första gången sedan mitten av 1990-talet ökade den fackliga organisationsgraden, på grund av coronapandemin. Samtidigt […]


LÄS MER
28
Apr

Studiecirkel Nationell studiecirkel om jämlik vård

Hur kan vården bli mer jämlik? Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. De med små vårdbehov gynnas framför de med större behov av vård. De sociala och geografiska skillnaderna ökar i vårdens tillgänglighet och kvalitet. Denna utveckling måste och kan brytas och ersättas av en vårdpolitik för en bättre och mer jämlik vård. […]


LÄS MER
28
Apr

Webbinarium Från arbetets horisont – Arbetarhistoria

Från arbetets horisont – Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen Två seminarier kommer hållas kring antologin Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen. Under första seminariet behandlas temat arbetarhistoria. En diskussion kommer föras om den kritiska forskningen i dialog med arbetarrörelsen – erfarenheter och framtida […]


LÄS MER
23
Apr

Webbinarium Varför får vi färre behöriga lärare i skolan?

Johan Enfeldt om sin nya rapport. En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan samma intäkter. Detta är en grundläggande orsak till att andelen obehöriga lärare ökar. Det visar Arena Idés nya rapport ”Därför får vi fler obehöriga lärare”. Rapporten visar också att bristen på behöriga lärare är särskilt stor i socialt utsatta områden […]


LÄS MER
22
Apr

Webbinarium Bara för de rika

Hur kommer marknadshyror att påverka hyresnivåerna i Stockholm? Kravet på marknadshyror framförs regelbundet som ett sätt att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Det hävdas att marknadshyror kommer att leda till att det byggs mer. Utbudet kommer därmed att möta efterfrågan och jämvikt uppstår på bostadsmarknaden. Och att det i sin tur leder till att alla […]


LÄS MER
22
Apr

Webbinarium Hur ser det svenska missnöjet ut?

Lisa Pelling och Johanna Lindell berättar utifrån trehundra intervjuer. Tankesmedjan Arena Idé har knackat dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Boken Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i kök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ljusnarsberg till […]


LÄS MER
16
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med John Lapidus

Om privata sjukvårdsförsäkringar med John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och författare till boken Vårdstölden. I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling behovet av att skilja offentligt och privat finansierad vård. I dag har drygt 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Privatfinansierade patienter får en snabbare väg – en […]


LÄS MER
14
Apr

Webbinarium Hur går det med integrationen?

    Integrationen av invandrade är en stor utmaning för samhället. Är den framgångsrik är det inte bara bra för de berörda utan för hela samhället, en stor resurs. Men misslyckas den skapas stora problem, återigen både för den enskilda och samhället. Ofta heter det att integrationen av invandrade på arbetsmarknaden hittills misslyckats. Det är […]


LÄS MER
13
Apr

Webbinarium Axel Törneman, Bohemliv och Modernitet

En pågående utställning på Thielska Galleriet Föreläsare är Adam Korpskog, curator för utställningen, konsthistoriker som har ägnat sig åt Törnemans konstnärskap i tio års tid. Dramatiska kompositioner och motiv i skarpa färger utmärker Axel Törnemans (1880-1925) konstnärskap. Vid debuten 1905 var hans måleri fyllt av sekelskiftets tidsanda och ansågs företräda ett nytt årtionde. Under en […]


LÄS MER
9
Apr

Webbinarium Ekocid – fred och gemensam säkerhet

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen? Sambandet är tydligt – risken för våld ökar på platser där människors livsmiljöer hotas. Allvarlig miljöförstöring och ett mer instabilt klimat har bidragit till […]


LÄS MER
8
Apr

Webbinarium Vägen till jämlik vård med Anna Nergårdh

Om regeringens utredning för god och nära vård med Anna Nergårdh. Anna Nergårdh har sedan 2017 lett den omfattande utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett […]


LÄS MER
30
Mar

Webbinarium Pandemin: en fara för demokratin?

Coronapandemin har medfört allvarliga inskränkningar i medborgerliga rättigheter. Mindre i Sverige än på andra håll men likväl.  Med nya vaccinationspass kan sorteringen av medborgare i inneslutna och uteslutna, bättre och sämre, komma att permanentas. Vad betyder pandemin för demokratin? Det är frågor författaren Anita Goldman, som bl.a. skrivit dokumentärromanen Om jag så måste resa till […]


LÄS MER
26
Mar

Webbinarium Ekocid och rättvis omställning

Vi är mitt uppe i en ekologisk kris som påverkar hela jordens klimat, där mänskliga aktörer systematiskt förstör naturen. Detta är i dag fullt lagligt. Genom att lagstifta om ekocid skulle man göra storskalig miljöförstörelse till ett internationellt brott. Det skulle sätta nya ramar för vilka mänskliga aktiviteter vi kan godta – inom planetens gränser […]


LÄS MER
26
Mar

Webbinarium Varför ingen ekonomisk demokrati i Sverige?

Med Bo Rothstein, Kajsa Borgnäs, Sophie Nachemson-Ekwall, Andreas Johansson Heinö, Claes-Mikael Ståhl och Håkan A Bengtsson. Sverige har till skillnad från många andra länder få löntagarägda företag eller andra former av ekonomisk demokrati i form av personalägande genom optioner, stiftelser eller delägande. Hur kan det komma sig? Sverige har ju en av världens starkaste arbetarrörelser […]


LÄS MER
25
Mar

Webbinarium Äldreomsorgsarbetare på coronakrisens frontlinje i Skottland

Bild: Greig Kelbie, UNISON Scotland Precis som i Sverige har coronapandemin synliggjort stora brister inom äldreomsorgen i Skottland. Man misslyckades med att testa och spåra smittan, liksom att förse personalen med skyddsutrustning, med förödande konsekvenser för både personalen och de äldre. Hör om hur fackförbundet UNISON hanterade krisen genom att organisera sig och förhandla om […]


LÄS MER
24
Mar

Webbinarium Viljan att förbättra samhället förenar

Ett samtal om betydelsen av fackligt medlemskap för upplevelsen av arbetet och synen på samhället Spelar det någon roll för vår syn på jobbet och samhället om vi är med i facket? Den frågan ligger till grund för en ny rapport från Arena Idé och för detta webbsända samtal mellan rapportförfattaren David Eklind Kloo och Arena […]


LÄS MER
22
Mar

Webbinarium En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället

Bild: Canva Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Vi har i bästa fall ett decennium på oss att undvika en katastrof. Men finns det något hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas? Kan de gränser som planeten sätter upp för vårt handlande förenas med liberalismens tankar […]


LÄS MER
18
Mar

Webbinarium Kampen om välfärdsarbetets värde

När kommunalarna tog fajten 2003. Under våren 2003 genomförde Kommunal en omfattande strejk för högre löner. De röda jackorna med parollen ”Vi tar fajten!” syntes överallt i Sverige. Strejken utspelade sig i hjärtat av den offentliga välfärdssektorn och frågan om vad välfärdsarbetet egentligen är värt ställdes på sin spets.  I sin bok visar Kristin Linderoth […]


LÄS MER
4
Mar

Webbinarium En mer jämlik tandhälsa

Ny statlig utredning om ett mer jämlikt tandvårdssystem Veronica Palm har på regeringens uppdrag utrett hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa men även ett mer resurseffektivt tandvårdssystem. I utredningen “När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa SOU 2021:8” presenterar hon sina bedömningar och förslag avseende hela […]


LÄS MER