”Sympatiskt men riskabelt klimatmål” – Magnus Nilsson skriver på DN Debatt

Magnus Nilsson, miljökonsult och författare till ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering” skriver om Klimatmålsinitiativet på DN Debatt.

Ett skäl är svårigheterna att mäta ”utsläppsinnehållet” i de varor vi importerar. Några överenskommelser om hur mätningen ska gå till finns inte. På övergripande nivå är svårigheterna hanterliga, men att ange vilka utsläpp en enstaka produkt orsakar är ingen enkel övning. Att enbart förhandla fram det avtal om gemensamma mätmetoder som krävs lär därför ta åtskilliga år, och tunga aktörer lär ta en sådan process till intäkt för att blockera både internationella avtal och åtgärder mot sina egna produktionsutsläpp.

Läs hela artikeln här

Kategorier:
Arena Idé i medier