900 miljarder på 6 minuter | Sandro Scocco förklarar rapporten

När människor etablerar sig i Sverige gynnar det arbetarkollektivet såväl som samhället i stort. I filmen beskriver rapportförfattaren Sandro Scocco de två huvudsakliga aspekter som måste redas ut när man ska diskutera hur invandring påverkar ett land ekonomiskt. Vill du använda klippet i en utbildning eller som diskussionsunderlag, använd gärna de diskussionsfrågor som Arena Idé tagit fram till klippet. 900 miljarder diskussionsfrågor

 

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Kategorier:
Blogg