Almedalen 2019

Arena Idé är på plats under Almedalsveckan i Visby.

Här hittar du alla seminarier där våra utredare kommer medverka. Lisa Pelling kan allt om migration, välfärdsfrågor samt hur Wiens bostadspolitik kan inspirera. German Bender är expert på arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Sandro Scocco är specialist på bostadspolitik och ekonomisk politik.

Arena Idé backar RFSL.


Onsdagen den 3 juli

Polariseringsmyten – minskar verkligen de medelkvalificerade jobben?

Vilka jobb skapas och vilka försvinner? En teori är att de medelkvalificerade jobben minskar och medelklassen tappar fotfästet, s.k. jobbpolarisering. Men denna forskning har svag grund. Vad innebär polariseringsmyten för jobb- och utbildningspolitiken? Och gynnar den högerpopulismen?

Medverkande:
 • German Bender, programchef för arbetsmarknadsfrågor, Arena Idé
 • Michael Tåhlin, professor i sociologi vid SOFI, Stockholms universitet

Arrangör: Arena Idé
Dag: 3/7 kl. 12:30 – 13:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19


Pengar & Politik livepodd: Blockpolitiken 2.0

Hur ser den nya tidens blockpolitik ut? Vad kommer de nya blocken spela för roll i svensk politik, och framförallt, vad betyder det för utformningen av den ekonomiska politiken och för hur väljarna orienterar sig på vänster-höger-skalan?
Medverkande:
 • Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé
 • Jenny Lindahl, chef för kommunikationsbyrån Arena Opinion

Arrangör: Pengar & Politik
Dag: 3/7 kl. 14:00 – 15:30
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19


Den giftiga ensamheten – hur bekämpas ofrivillig ensamhet?

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som rökning och ökar risken för en för tidig död. Vad behöver göras för att motverka utvecklingen? Hur har folkbildningen arbetat med frågan? Hur kan vi se tecken och hjälpa varandra?

Medverkande:
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Jakob Forssmed, första vice ordförande, Kristdemokraterna
 • Cecilia Öberg, nationell samordnare, ABF
 • Camilla Rosenkvist, utbildningssamordnare, Suicide Zero

Arrangör: ABF, Arena Idé
Dag: 3/7 kl. 15:00 – 15:30
Plats: ABF:s tält på Cramérgatan, H301


Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur?

Sedan staten slutade subventionera byggandet av bostäder har bostadsbyggandet svängt kraftig med konjunkturen. Samtidigt växer Sveriges befolkning och förväntas överstiga 11 miljoner om tio år. Hur kan bostadsbyggandets procykliska tendenser motarbetas? Hur ser vi till att det byggs tillräckligt?

Medverkande:
 • Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030
 • Adam Cocozza, vd, Botrygg
 • Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen
 • Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Arrangör: Bostad 2030, Arena Idé
Dag: 3/7 2019 16:00 – 16:55
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24


Hur påverkas de anställda i välfärden av ständiga effektiviseringar?

Välfärdsarbetarna tvingas bli mer effektiva, månad för månad, år efter år. Hur påverkar det arbetsbelastningen att behöva arbeta med ständigt krympande resurser? Åsa Plesner och Tankesmedjan Balans har räknat på det.

Medverkande:

 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans, författare till boken “De effektiva” tillsammans med Marcus Larsson
 • Jenny Wibacke, ordförande för Ledarna inom Vård och Omsorg

Arrangör: Arena Idé
Dag: 3/7 2019 17:00 – 18:00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Campus GotlandTorsdagen den 4 juli

Hyrsjuksköterskor i vården

Hur det gick till när politikerna tappade kontrollen, och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas.

På bara fem år har regionernas kostnader för inhyrd personal fördubblats från 2,8 till 5,4 miljarder kronor. Störst är ökningen när det gäller sjuksköterskor. Johan Enfeldt visar i en rapport för Arena Idé att alldeles för lite fokus lagts på hur det faktiskt går till när hyrpersonal upphandlas. Hör om vad som krävs för att landstingen och regionerna ska kunna ta tillbaka kontrollen över personalförsörjningen.

Medverkande:
 • Johan Enfeldt, rapportförfattare och tidigare liberal regionpolitiker
 • Torie Palm Ernsäter, leg.sjuksköterska, sakkunnig i kvalitet- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Arrangör: Arena Idé
Dag: 4/7 2019 14:15 – 15:00
Plats: Cramérgatan, H320


EU och klimatet

De viktigaste klimatbesluten tas i EU. Det är här klimatvillkoren för näringslivet avgörs, inte i riksdagen. Från slutet av 2017 till början av 2019 har EU:s klimatlagstiftning totalrenoverats. Vad innebär det för Sverige? Och för politiker och andra som vill göra skillnad i klimatfrågan?

Är det t ex sant att det är bättre för klimatet att flyga än att ta färjan till Almedalen? Svar utlovas på seminariet!

Magnus Nilsson, miljökonsult och ledande klimatdebattör, har skrivit rapporten “EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik”. Rapporten guidar Europaparlamentariker och svenska politiker som vill göra skillnad i klimatfrågan.

Medverkande:
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Magnus Nilsson, miljökonsult, rapportförfattare
 • Caroline Westblom, klimatsakkunnig, Naturskyddsföreningen
 • Marlene Burwick (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Arrangör: Arena Idé
Dag: 4/7 2019 15:15 – 16:00
Plats: Cramérgatan, H320


Arbetskraftsinvandringen till Sverige – schyssta villkor istället för kompetensutvisningar

Sveriges nuvarande system för arbetskraftsinvandring är arbetsgivarstyrt: det är svenska arbetsgivares behov av att rekrytera kompetens i länder utanför EU som styr vem och hur många som kommer som arbetskraftsinvandrare till Sverige. Kravet är att arbetsgivare som anställer arbetskraftsinvandrare ska betala lön och ge villkor som motsvarar kollektivavtalet i respektive bransch. Under de senaste åren
har problemet med arbetsgivare som inte följer lagen fått ett namn: kompetensutvisningar.

På seminariet redovisas resultat av en unik enkät bland arbetskraftsinvandrare som hotas av utvisning på grund av att de fått för lite i lön eller haft för dåliga villkor.

Medverkande:

 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Petter Gustafsson, Handelsanställdas förbund
 • Matthew Kriteman, Diversify Foundation
 • Rafiqul Islam, Work Permit Holders Association (Föreningen för arbetstillståndstagare)

Arrangör: Arena Idé
Dag: 4/7 2019 16:15 – 17:00
Plats: Cramérgatan, H320


Fredagen den 5 juli

Vad kan vi lära av Wiens bostadspolitik?

I Wien är det möjligt att få en subventionerad, nybyggd lägenhet efter bara några veckor i bostadskö. Modellen är en unik kombination av låga hyror och hög tillgång på lägenheter. Är modellen kostnadseffektiv? Är den hållbar? Skulle den kunna vara en inspiration för Sverige?

Medverkande:
 • Lisa Pelling, Utredningschef, Arena Idé
 • Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

Arrangör: Arena Idé
Dag: 5/7 2019 08:00 – 08:45
Plats: Cramérgatan, H320


Hoten mot demokratin i Europa

Vad är det som orsakar den populistiska strövtågen i Europa? Och hur kan demokratins självförsvar mobiliseras?

Demokrati bygger på pluralism. Därför hotas demokratin av populistiska partier och rörelser som vill forma etniskt och kulturellt homogena nationer. Populister vill gärna framställa sig som de enda samma representanten för nationen och folket. De utser yttrandefriheten och de fria medierna till måltavla, de vill begränsa public service, och tvingar medier att stryka medhårs istället för att granska makten. En del av demokratins självförsvar handlar därmed om att vårda det öppna politiska samtalet. Stödet för populistiska rörelser har inte sällan sin grund i ekonomisk populism: när nedskärningar och sänkta skatter beskrivs som den enda vägen till växande välstånd undergrävs idén om demokrati som val mellan alternativ. Det bidrar till politikerförakt och populism.

Välkommen till ett seminarium med två av Sveriges ledande statsvetare.

Medverkande:
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Marie Demker, professor i statsvetenskap, dekan, Göteborgs universitet
 • Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Arrangör: Arena Idé
Dag: 5/7 2019 09:00 – 09:45
Plats: Cramérgatan, H320

Kategorier:
Almedalen