"Arbetsgivarna blundar för människors vardag"

Kommunals ordförande Anneli Nordström skriver i Dagens Arena 6/10.

Det är grovt missvisande att tala om rekordresurser i välfärden när färre anställda ska ta hand om cirka en miljon fler människors behov, skriver Annelie Nordström, Kommunal, i slutreplik till Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna blundar för människors vardag. De blundar för fakta som visar att 140 000 personer gått ned i arbetstid eller helt slutat förvärvsarbeta för att ge vård och omsorg till en anhörig. Arbetsgivarna blundar för det faktum att 21 procent av dem som vårdar anhöriga ofta känner sig oroliga och stressade, skriver Anneli Nordström.

Läs artikeln här ››

Läs mer om myten kring rekordresurser i Sandra Scoccos rapport Lägre skatter, färre personal, större behov här ››

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg