Arbetarklassen får själva ta hand om sina anhöriga

Dan Andersson skriver på Expressen debatt den 5 juni 2014 om den rapport han tagit fram tillsammans åt Arena Idé. Den visar på oroväckande tendenser inom äldreomsorgen med bland annat bristande resurser. Det har lett till att arbetarklassen själva få ta hand om sina äldre medan högre tjänstemän köper sina tjänster.

“Mellan 70 000 och 120 000 personer har gått ned i tid för att vårda anhöriga. 30 000 har helt lämnat arbetsmarknaden. Till allra största del handlar detta om kvinnor i åldersgruppen 55-64. Nu är sysselsättningsnivån nere på samma nivå som för 25 år sedan.”

Läs hela artikeln här ››  

Läs mer om Dan Anderssons rapport “Strävan efter ett liv i självständighet” ››

Läs mer om Arena Idés projekt “Värdig äldreomsorg” som hittills resulterat i tre rapporter ››

Äldreomsorgsrapporter omslag

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg