Arena Idé blir en del av European Macro Policy Network

Arena Idé blir del av växande europeiskt nätverk för en ny, progressiv ekonomisk politik.

European Macro Policy Network drivs av Dezernat Zukunft, ett makrofinansinstitut i Berlin som på kort tid fått stor uppmärksamhet för sina reformförslag. 

– Vi har inrättat Dezernat Zukunft för att skapa ett utrymme för intressanta personer att fullfölja, vässa och sprida sina idéer om ekonomisk politik. Det glädjer mig att Elinor Odeberg och Arena Idé med sina kunskaper och perspektiv stärker vårt växande nätverk, säger Philippa Sigl-Glöckner, grundare och chef för Dezernat Zukunft.

Som en del av partnerskapet kommer Arena Idé att utöka sitt team med ytterligare en ekonom, och tillsammans med Dezernat Zukunft kommer Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg vara värd för en internationell konferens i Stockholm den 21 september. 

– Finanspolitiken ska inte sitta i penningpolitikens baksäte, säger Elinor Odeberg. Den senaste tidens kriser visar att det behövs en gemensam ekonomisk-politisk riktning – med välstånd, klimatomställning och jämlikhet i fokus. Tack vare vårt partnerskap med Dezernat Zukunft kommer vi kunna samla några av världens ledande intellektuella och akademiker inom progressiv finans- och penningpolitik för en internationell konferens och fortsätta fördjupa vårt arbete inom det makroekonomiska fältet.

– Att vi nu blir en del av European Macro Policy Network är ett erkännande av att Arena Idé bedriver ekonomisk idéutveckling på europeisk nivå, säger Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé. Vår kompetens och vår analyskraft är efterfrågad i Europa. European Macro Policy Network blir ännu en viktig internationell partner för Arena Idé. 

 Mer om Arena Idé

Arena Idé fokuserar på frågor som rör arbetsmarknad och utbildning, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Arena Idé finansieras av svenska fackförbund, främst av LO och dess tre största medlemmar Kommunal, IF Metall och Handels, men även av fackföreningar inom tjänstemannaförbunden TCO och Saco.  

Philippa Sigl-Glöckner

Philippa Sigl-Glöckner är stigande stjärna på den tyska och europeiska ekonomhimlen. Sigl-Glöckner har arbetat som rådgivare på tyska finansministeriet samt på Världsbanken och den tyska centralbanken. Hon har bland annat listats som ett framtidsnamn på inflytelserika Forbes 30 under 30. 

Mer om Dezernat Zukunft

Dezernat Zukunft är ett obundet institut som syftar till att förklara och ompröva ekonomisk politik på ett lättillgängligt, sammanhängande och relevant sätt. EMPN grundades 2021 med målet att samla samarbetspartners från hela Europa och utveckla en gemensam vision för det makroekonomiska ramverket på europeisk nivå.

Målet för Dezernat Zukunft är att bidra till att forma ekonomisk politik där mänskliga rättigheter, välstånd och demokrati står i fokus. De viktigaste fokusområdena är finans- och penningpolitik, arbetsmarknad och klimat/energi.

Kategorier:
Okategoriserade