Arena Idé på SocForum 2023

#Socforum har under sina 20 år blivit en institution bland Stockholms arbetarrörelse och politikintresserade invånare, varje år lockar forumet tusentals besökare till ABF-huset. Årets tema är Motstånd & mobilisering: slaget om välfärden och vi medverkar både med bokbord och en rad programpunkter. Välkommen på lördag den 25 november!

“Sälj inte farmor!”
Att ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

Rapporten Lommamodellen: När kommunen tog tillbaka kontrollen över äldreomsorgen beskriver bakgrunden till den moderatstyrda kommunen Lommas beslut att ta tillbaka kontrollen och gå från privat till egen drift av äldreomsorgen. Ett beslut som bland annat drevs fram av ett intensivt fackligt arbete med att uppmärksamma brister i den privata äldreomsorgen.

Medverkande är Kristin Linderoth, författare till rapporten Lommamodellen och arbetslivsforskare, skribent och utredare. Hon doktorerade i genusvetenskap 2020 med avhandlingen Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003, som tilldelades 2021 års Rudolf Meidner-pris.

Medverkande: Kristin Linderoth, författare till rapporten Lommamodellen och arbetslivsforskare.

Tid och plats: Branting 9.30–10.15 

Vilket ansvar har kommunerna för kulturen?

En traditionell roll för kommunerna handlar om ansvar för kulturskola, bibliotek, föreningsliv och ungas kulturutövande. Under de senaste 10 åren har vissa förändringar skett. Staten har gått in med riktade medel för både bibliotek och kulturskola, föreningsliv och framförallt studieförbund granskas hårdare med minskade stöd som följd och regionerna har genom kultursamverkansmodellen ökat sitt ansvar. 

Vilket ansvar ska kommunerna ta vad gäller kulturområdet?

Medverkande:; Lawen Redar (S), kulturutskottet, Kristina Axén Olin (M) kulturutskottet, Maria Leissner (L), kulturnämnden Region Stockholm, Torun Boucher (V) kulturborgarråd i Stockholms stad.

Inledning av Stefan Jonsson, författare, kritiker och professor.
Moderator: Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm. 

Tid och plats: Z-salen 10.30 – 11.30

Har storstäderna plats för kultur?

Under många år har vi sett hur hyrorna ökat i storstäderna vilket fått till följd att flera kulturverksamheter lagts ned eller flyttats till ytterstadsområden. Av de kulturverksamheter som finns kvar i de centrala delarna har många nått den ekonomiska smärtgränsen.

Har storstäderna plats för kultur? Finns det andra hyresmodeller än marknads- och kostnadshyror att tillämpa för offentliga fastighetsägare? Och vilka kommuner har lyckats bäst att ge plats för kultur?

Medverkande: Calle Nathanson, Studieombudsman ABF Stockholm, Lotta Lekvall, VD Folkteatern och Gunnar Ardelius, Generalsekreterare Sveriges Museer.

Moderator: Ola Bo Larsson, Arena.

Tid och plats: Sandler 12.00–13.00 

Hur ska välfärden överleva? 

Välfärden utsätts just nu för ett stålbad av nedskärningar. Inflationen gör allt dyrare. Men måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Svaret är nej. Elinor Odeberg är författare till den uppmärksammade boken Dyrtider – så bekämpar vi inflationen (Bokförlaget Atlas 2023).

Medverkande: Elinor Odeberg, chefsekonom, Arena Idé.

Tid och plats: Z-salen 12.30–13.30 

I skuggan av kanon-debatten, hur ska man främja läsandet?

Regeringen vill införa en ”svensk kulturkanon”. Tidigare har det kommit olika förslag på en litterär kanon och både förra och nuvarande regering har genomfört olika lässatsningar. Språket är grundläggande för kunskapsinlärning och bildning och läsandet är vägen intill läsningen. Hur kan man stimulera barn och unga att läsa mer? Hur kan man få fler att läsa överhuvudtaget?

Medverkande: Lawen Redar (S) kulturutskottet, Torun Boucher (V) kulturborgarråd i Stockholm stad, Vesna Prekovic författare och debattör och Elisabet Reslegård ordförande Läsrörelsen.

Tid och plats: Sandler 13.15–14.15 

Välfärd och klassresor

Det är en myt att Sverige är klassresornas förlovade land. I själva verket har den sociala rörligheten inte ökat på 70 år. Den falska tron att vi lever i ett rättvist meritokratiskt samhälle legitimerar den växande ojämlikheten.

Journalisten Petter Larsson är aktuell med boken Riggat – Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa (Bokförlaget Atlas 2023). Med hjälp av aktuell forskning avtäcker han ett samhälle som är riggat till de rikas och välutbildades fördel – och som de flesta andra förlorar på.

Medverkande: Petter Larsson, journalist och författare.

Tid och plats: Branting 14.30–15.15 

Välfärdens kvinnor
– Om feminism på riktigt 

Allt fler svenskar vill ha ett jämställt samhälle för kvinnor och män. Partierna har svarat genom att lansera mer jämställdhetspolitik. Satsningar och förslag som utgår från partiernas egna definitioner av vad jämställdhet är.

I boken Feminism på riktigt granskar Lina Stenberg riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Vad leder politiken till? Vem vinner på den? Har partierna en politik för feminism på riktigt?

Medverkande: Lina Stenberg, frilansskribent och författare. Intervjuas av Kristina Wicksell Bukhari, Arena.

Tid och plats: Branting 15.45–16.45 

Kategorier:
Okategoriserade