Arena Idé tar initiativ för inflytande i arbetslivet

Boa Ruthström, chef för Arena Idé, medverkar på Nordic Working Life Conference 2014 som hålls i  Göteborg mellan den  11 och 13 juni 2014. “Arena Idé kommer att ta initiativ till ett projekt kring inflytande i arbetslivet under 2014” berättar Boa. “Jag är här för att samla idéer och inspiration, och för att prata med forskare och experter som kan vilja delta i vårt initiativ. Nordic Working Life Conference 2014 arrangeras av bland andra Forum för arbetslivsforskning FALF.

Den 12 juni är Arena Idé värd för ett event under konferensen: “Maktmöte-ett samtal om makt och inflytande i arbetslivet” (sal D143 kl 17–18.00).

I Arena Idés arbetsgrupp “Tema Arbete” ingår forskarna Susanne FranssonÅke Sandberg, Kenneth Abrahamsson och 
Ann Bergman. 

Välkommen att höra av dig med idéer och förslag till boa.rutstrom@arenagruppen.se

 

Kategorier:
Arbetsmarknad, Blogg